In de praktijk: dubbel bijzondere leerlingen zien, horen, begrijpen en ondersteunen

Wanneer:
    • 18:45 - 20:00 - ( 21 / 30 )
Spreker(s): Lilian Snijders-Loontjens (Workshopleider)
Locatie: Promenadezaal 1

In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met                                           casuïstiek van 'dubbel bijzondere' kinderen. Welke signalen zijn van belang om 'dubbel bijzondere' kinderen beter te kunnen begrijpen? Welke ontwikkelingsgebieden nemen we daarin mee? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden? Hoe kunnen we in het proces het kind in zijn context meenemen? Hoe kunnen we hun sterke kanten en uitdagingen zodanig in kaart brengen, dat we hen beter begrijpen, dat we de samenhang zien en tot weloverwogen oplossingsrichtingen komen. En dit uiteraard in samenspraak met het kind en zijn omgeving.  

We verkennen en ervaren hoe het werkblad 'Dubbel bijzonder', de placemat  'De bijzonder begaafde leerling zien, horen, begrijpen en ondersteunen',  en het thema 'Dubbel bijzonder' het proces in de dagelijkse praktijk ondersteunen.

Deze workshop biedt een praktische vertaalslag van de visie en inhoud die bij de train-de-trainer 'Dubbel bijzonder' in het middagprogramma aan bod is gekomen en bij de workshop 'Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen' in de 1e workshopronde. 

Lilian Snijders is ECHA Specialist in Gifted Education en heeft zich gespecialiseerd in dubbel bijzondere leerlingen. Vanuit haar werkzaamheden bij de Ambulante Educatieve Dienst (AED) in Leiden ondersteunt zij 'dubbel bijzondere' leerlingen en reguliere scholen om maatwerk te kunnen bieden bij het realiseren van passend onderwijs. Met haar ruime ervaring en SO expertise op dit gebied zoekt zij steeds naar kansen om recht te doen aan de mogelijkheden van de leerling en de rol die alle betrokkenen hierin kunnen spelen ter ondersteuning.

Deelnemers

CBS Ten Holtens Erve
Marja van der Heijden
IKC De Regenboog
IKC 't Holthuus
St. Bonifatius
De Drieslag
de Vuurvogel
Rianne Mekers
Ambelt
Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong
Bureau Geluk(t)
Daltonschool De Margriet
Daltonschool De Margriet
Openbare school voor Jenaplanonderwijs Fridtjof Nansen
"Perspectief in 8"
Feniks Talent
(onbekend)
Day a Week School Amsterdam / Openluchtscholen Amsterdam Zuid
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties