Handelingsgericht denken en doen bij (hoog)begaafde leerlingen met (kenmerken van) Autisme en andere Dubbele Bijzonderheden

Wanneer:
    • 16:45 - 18:00 - ( 32 / 35 )
Spreker(s): Agnes Burger-Veltmeijer (Workshopleider)
Locatie: Promenadezaal 1

Bij (hoog)-begaafde leerlingen met (kenmerken van) Autisme en Dubbel Bijzonder in het algemeen kunnen talenten en tekorten elkaar camoufleren. Deze leerlingen passen qua gedrag en leren niet in ‘labels’. Afstemming in het onderwijs op specifieke Sterke én Zwakke kanten van deze leerlingen is essentieel om hun begaafdheden te ontwikkelen. Maar, de onderwijsleerbehoeften zijn vaak tegenstrijdig Dus, hoe ga je daar mee om?

Aan de hand van het door haar ontwikkelde Sterkte en Zwakte Model laat Agnes Burger-Veltmeijer zien hoe het zit met camouflage, misdiagnoses, onderpresteren en frustratie van talent van leerlingen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid plus autisme. Hoe het denken in ‘labels’ daarbij in de weg kan zitten. En wat dit betekent voor de rol van de leraar en van de schoolpsycholoog ten aanzien van signaleren en handelen. Ook bij dubbel bijzondere leerlingen in het algemeen. In deze workshop wordt met elkaar verkend wat je in jouw situatie nodig hebt om hiermee verder te komen.

Dr. Agnes Burger-Veltmeijer is als klinisch pedagoog, gz-psycholoog en kind & jeugd psycholoog gespecialiseerd in handelingsgerichte en classificerende (‘labelende’) diagnostiek en advisering bij (kenmerken van) hoogbegaafdheid en dubbel bijzondere (2E) leerlingen. Zij promoveerde op de combinatie HB+ASS, schrijft wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen, en geeft presentaties en nascholingscursussen voor leraren, psychologen, orthopedagogen en anderen. 

Deelnemers

Paraat
Paraatscholen
Marja van der Heijden
IKC De Regenboog
Stichting Onderwijsgroep Amstelland
Kbs. de Polhaar
IKC 't Holthuus
Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker (top) talenten regio Oost
Elise Rood
CBS Ten Holtens Erve
obs Twickel
Christel Op 't Root
obs Twickel
Sint Bonifaciusschool
St. Bonifatius
OBS De Marlijn
Basisschool De Fontein
De Drieslag
Yvonne van Helsdingen
De Ambelt
de Vuurvogel
Rianne Mekers
Ambelt
Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong
Karuna Kinderpraktijk
Bureau Geluk(t)
Marga Brok
Praktijk voor Remdial Teaching Marga Brok
St. SWV Passend Onderwijs Rijnstreek
Jacolien van der Veer
Samenwerkingsverband Unita
OBS De Marlijn
(onbekend)
Karin Steller
CBS Het Kompas Leonardo
De Tovercirkel
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties