Train-de-trainer 'Dubbel bijzonder'

Wanneer:
    • 13:00 - 15:30 - ( 33 / 33 )
Spreker(s): Desirée Houkema (Trainer), Yvonne Janssen (Trainer), Nora Steenbergen-Penterman (Trainer)
Locatie: Promenadezaal 1+2+3

Tijdens de train-de-trainer staat het signaleren en begeleiden van dubbel bijzondere leerlingen centraal. We bieden kaders aan van waaruit je de begeleiding van 'dubbel bijzondere' leerlingen kunt inrichten. We besteden aandacht aan visie, uitgangspunten, het inrichten van het proces, en specifieke aandachtspunten rond 'dubbel bijzonder'. We laten je werkvormen en oefeningen ervaren zodat je daarmee ook anderen binnen je team of werkomgeving in hun bewustwordingsproces mee kunt nemen.

De train-de-trainer is bedoeld voor professionals die een spilfunctie hebben binnen hun school of dergelijke processen in scholen begeleiden.

Wanneer je kiest voor deze train-de-trainer, kies dan in de eerste workshopronde in de namiddag niet voor de workshop 'Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen', maar voor één van de andere workshops. In de tweede workshopronde wordt een praktische vertaalslag gemaakt in de workshop 'In de praktijk: dubbel bijzondere leerlingen zien, horen, begrijpen en ondersteunen'. Deze is wél relevant als vervolg op de visie en inhoud die bij de train-de-trainer aan bod komt.

Deelnemers

Paraat
Paraatscholen
Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker (top) talenten regio Oost
obs Twickel
Stichting Beelddenken Nederland
Sint Bonifaciusschool
National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Miranda Meijer begeleiding en leren
St. Bonifatius
OBS De Marlijn
Basisschool De Fontein
De Drieslag
de Vuurvogel
Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong
Karuna Kinderpraktijk
Daltonschool De Margriet
PPO Rotterdam
"Perspectief in 8"
Day a Week School Amsterdam / Openluchtscholen Amsterdam Zuid
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties