Sessie

Train-de-trainer DVO

Wanneer:
    • 13:00 - 16:00 - ( 31 / 50 )
Locatie: Winkler Prinszaal

Bij het Kader voor Ontwikkeling is een nieuw overzicht met 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling' gemaakt (DVO). Dit overzicht sluit aan bij de gespreksplaat. De DVO biedt inspiratie om samen met leerlingen te verkennen welke (deel)vaardigheden belangrijk zijn te leren, nu én in de toekomst. Leerlingen kunnen zelf in afstemming met de leraar een leerdoel kiezen aan welke vaardigheid zij willen gaan werken.

Tijdens de train-de-trainer staat het werken aan vaardigheden centraal. Hoe kan ontwikkeling in vaardigheden bevorderd en gevolgd worden? Hoe kunnen leerlingen eigenaar worden van hun ontwikkeling en zelf doelen stellen? Hoe kan het werken aan vaardigheden geïntegreerd worden in het (les)programma en het curriculum? Het Kader, de gespreksplaat, de poster en het overzicht vervullen in het ontwikkelproces van vaardigheden een centrale rol. De train-de-trainer biedt handvaten om je team te enthousiasmeren vanuit een gedeelde visie te werken aan vaardigheden, in de school of in de peergroep. En om het werken aan vaardigheden te implementeren in de praktijk.

De train-de-trainer is bedoeld voor professionals die een spilfunctie hebben binnen hun school of dergelijke processen in scholen begeleiden.

Deelnemers

National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Zien in Eigenheid
o.j.s. De Klimboom/ EPOS
Comprix College
Comprix College
Van der Borg Onderwijs
CSG Het Noordik
Scpo in de nop
Generaal van den Boschschool
Helen Parkhurst
De Krullevaar, afd. Kwadraat
PCBO Meppel
CBS '3Sprong'
Veluwse Onderwijsgroep
OBS Kloosterveen
ProfessionalsOrganisaties