Sessie

Inspiratie uit de praktijk van het vo

Wanneer:
    • 18:45 - 20:00 - ( 16 / 30 )
Spreker(s): (onbekend) (Sessieleider), Jan J. Koster (Spreker), Nancy Lussing (Spreker), Bas Smies (Spreker)
Locatie: Zernikezaal

In het voortgezet onderwijs zijn er tal van voorbeelden van scholen en peergroepen die met hun leerlingen structureel werken aan vaardigheden en zo bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Essentiële vragen daarbij zijn: hoe kunnen leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces? Hoe koppel je het werken aan vaardigheden aan je lesprogramma? Hoe volg je de ontwikkeling van leerlingen? In deze workshgaan we in op deze vragen en hoe je daarbij kunt werken met een (digitaal) portfolio. Een aantal praktijkvoorbeelden komt in deze sessie aan bod.  

Nancy Lussing en Bas Smies vertellen hoe op het Bataafs Lyceum Hengelo gewerkt wordt aan vaardigheden, zowel in de Masterclass als op het havo. En hoe het werken met rubrics en een digitaal portfolio (in ontwikkeling) bij kan dragen om leerlingen meer eigenaar te laten worden van het leerproces.

Jan Koster werkt in het Leerlab Schoolorganisatie in het kader van het VO raad project Leerling2020 en op het VHBO Bonnefantencollege in Maastricht . Hij coacht de teamleider en diens team bij het ontwikkelen en uitvoeren van het eigen ontwerp van gepersonaliseerd leren. Jan gaat in op de vraag hoe je het werken aan vaardigheden die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, via een mix van conctactmomenten en digitale ondersteuning vorm kunt geven. Hoe kan het eigenaarschap van de leerling bevorderd worden? En hoe zou de begeleiding er uit kunnen zien? Tenslotte neemt hij de deelnemers mee in het proces: hoe krijg je je team mee? 

Media & downloads

Deelnemers

Profielfoto van Ageeth Bos
Comprix College
Profielfoto van Sonja de Vries-Smits
Emelwerda College
Profielfoto van Bert Sierink
CSG Het Noordik
Profielfoto van Paula van Kempen
Helen Parkhurst
Profielfoto van Femmy Gerritzen
Emelwerda College
Profielfoto van Conny Wortmann
Veluwse Onderwijsgroep
Profielfoto van Jantien de Jong
Zuyderzee Lyceum