Dubbel bijzonder: HGW bij de complexe combinatie van (kenmerken van) begaafdheid en leer- en/of gedragsproblemen

Wanneer:
    • 14:00 - 15:15 - ( 31 / 31 )
Spreker(s): Lilian Snijders-Loontjens (Workshopleider)
Locatie: Zaal 23

Begaafde leerlingen met kenmerken van een leer- en/of gedragsprobleem worden ook wel ‘Dubbel bijzonder’ genoemd. Aan de ene kant beschikken ze over heel veel potentieel, maar aan de andere kant hebben ze extra complexe ondersteuningsbehoeften. Hun onderwijsbehoeften kunnen schijnbaar tegenstrijdig zijn. Dit is verwarrend voor het kind én voor zijn omgeving en is van grote invloed op het functioneren van het kind. 

Voor kind, ouders, school en andere betrokkenen is het een gezamenlijke zoektocht om hierin passende oplossingen te vinden. Constructief samenwerken is noodzakelijk bij dergelijke complexe vraagstukken en een systematische, transparante werkwijze is dan belangrijk. Handelingsgericht werken biedt de mogelijkheid om passend op de behoeften en mogelijkheden van deze leerlingen af te stemmen zonder dat er altijd een classificerende diagnose nodig is. In deze workshop gaan we in op de kansen die deze aanpak biedt.

Lilian Snijders is ECHA Specialist in Gifted Education en heeft zich gespecialiseerd in dubbel bijzondere leerlingen. Vanuit haar werkzaamheden bij de Ambulante Educatieve Dienst (AED) in Leiden ondersteunt zij leerlingen en scholen om maatwerk te kunnen bieden bij het realiseren van passend onderwijs. Met haar ruime ervaring en expertise op dit gebied zoekt zij steeds naar kansen om recht te doen aan de mogelijkheden van de leerling en de rol die alle betrokkenen hierin kunnen spelen ter ondersteuning. Uiteindelijk is het doel dat de leerling zélf leert om te gaan met zijn uitdagingen en belemmeringen en daarbij optimaal gebruik maakt van zijn talenten en kwaliteiten.

Deelnemers

B.s. De Ommelander
De Toermalijn
SlimVaardig
Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker (top) talenten regio Oost
Steunpunt Passend Onderwijs Enschede
Schaepmanstichting
Chemien
MOOI Begaafd
GoedPresteren
(onbekend)
Licht-op-Talent
(onbekend)
De Talentencoach
Gewoonbijzonder, praktijk voor orthopedagogiek en psychologie
Athena Onderwijs
stichting Veldvest
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties