Aandacht voor begaafde leerlingen binnen Passend onderwijs

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 51 / 51 )
Spreker(s): Desiree Houkema (Sessieleider), Yvonne Janssen (Sessieleider)
Locatie: Zaal 11

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind, dus ook voor begaafde leerlingen met mogelijk extra ondersteuningsbehoeften. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het realiseren van passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo.

Samenwerkingsverbanden zijn bezig met het inrichten van een evenwichtig geheel van basisondersteuning en aanvullende ondersteuning, arrangementen en voorzieningen. Doel hiervan is om binnen passend onderwijs recht te doen aan de brede doelstelling van passend onderwijs voor alle leerlingen, waaronder (hoog)begaafden.

SLO heeft in samenwerking met het Ministerie van OCW een monitoring onderzoek uitgevoerd, waarin de stand van zaken en de ambities binnen de samenwerkingsverbanden in beeld gebracht is m.b.t. aanbod voor en begeleiding van begaafde leerlingen.

In deze sessie worden de resultaten hiervan toegelicht. In interactie met alle deelnemers verkennen we de aanknopingspunten die dit biedt voor het verbeteren van passend onderwijs voor begaafde leerlingen.

Desirée Houkema leidt deze interactieve sessie. Zij is projectleider '(Hoog)begaafdheid binnen Passend onderwijs' bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO).  Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, psycholoog, (technisch) cognitiewetenschapper en SMPG facilitator (trainer) in het netwerk Peers4Parents.

Yvonne Janssen is projectmederwerker '(Hoog)begaafdheid binnen Passend onderwijs' bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO).  Daarnaast is zij onderwijsbegeleider, specialist begaafdheid, bij het Samenwerkingsverband po Apeldoorn en SMPG facilitator in het netwerk Peers4Parents.

Deelnemers

National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Leids Initiatief voor Educatie
Jan Ligthart Driecant
Stichting Buiten Gewoon
Ministerie van OCW
Ministerie OCW
José Barendse
(onbekend)
(onbekend)
Caeciliaschool
Mary van Kessel
Basisschool Pater van der Geld
Annelies Verhagen
St. Antoniusschool
Eveline Verbunt
St. Antoniusschool
Ingrid Singendonk
St. Antoniusschool
OBS De Marlijn
Scholengroep Zaan Primair, Dienstencentrum Dynamica XL
Begaafdheid & meer
stichting Veldvest
Stichting Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid
Universiteit van Amsterdam, Interfacultaire Lerarenopleidingen
Franz Mönks
(onbekend)
(onbekend)
Sarah de Wolff
Gemeente Amsterdam
Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland
Annie van Rees
(onbekend)
Mariska Rijsdijk
Sterk VO
Annet de Schaaf
Christelijk Gymnasium Utrecht
swv sterkvo
Het Facet
PPO Rotterdam
Suzanne Bel - Dingemans
CBS Herwijnen
Christa Bloemert
SWV PPO Delflanden
Lorentz Lyceum
Zuidema & Lont projectmanagement en consultancy
Elsa Zandee
CBS Herwijnen
Ellen van den Broek - Wijdeven
Samenwerkingsverband De Meierij
Orthopedagogische Studiebegeleiding Nijmegen
Gerrieke Blikman
Op Koers
Julianaschool
Daniel Westdijk
Picasso Lyceum
SWV PO2203
Openbaar Lyceum Zeist
Adviespraktijk Hoogbegaafdheid
Danielle Kamerman
RSV Breda
RSV Breda e.o.
De Begaafden Wijzer
Gemeente Amersfoort
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties