Aandacht voor begaafde leerlingen binnen Passend onderwijs

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 51 / 51 )
Spreker(s): Desirée Houkema (Sessieleider), Yvonne Janssen (Sessieleider)
Locatie: Zaal 11

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind, dus ook voor begaafde leerlingen met mogelijk extra ondersteuningsbehoeften. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het realiseren van passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo.

Samenwerkingsverbanden zijn bezig met het inrichten van een evenwichtig geheel van basisondersteuning en aanvullende ondersteuning, arrangementen en voorzieningen. Doel hiervan is om binnen passend onderwijs recht te doen aan de brede doelstelling van passend onderwijs voor alle leerlingen, waaronder (hoog)begaafden.

SLO heeft in samenwerking met het Ministerie van OCW een monitoring onderzoek uitgevoerd, waarin de stand van zaken en de ambities binnen de samenwerkingsverbanden in beeld gebracht is m.b.t. aanbod voor en begeleiding van begaafde leerlingen.

In deze sessie worden de resultaten hiervan toegelicht. In interactie met alle deelnemers verkennen we de aanknopingspunten die dit biedt voor het verbeteren van passend onderwijs voor begaafde leerlingen.

Desirée Houkema leidt deze interactieve sessie. Zij is projectleider '(Hoog)begaafdheid binnen Passend onderwijs' bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO).  Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, psycholoog, (technisch) cognitiewetenschapper en SMPG facilitator (trainer) in het netwerk Peers4Parents.

Yvonne Janssen is projectmederwerker '(Hoog)begaafdheid binnen Passend onderwijs' bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO).  Daarnaast is zij onderwijsbegeleider, specialist begaafdheid, bij het Samenwerkingsverband po Apeldoorn en SMPG facilitator in het netwerk Peers4Parents.

Deelnemers

National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Leids Initiatief voor Educatie
Jan Ligthart Driecant
Stichting Buiten Gewoon
José Barendse
(onbekend)
Caeciliaschool
OBS De Marlijn
Scholengroep Zaan Primair, Dienstencentrum Dynamica XL
Begaafdheid & meer
stichting Veldvest
Stichting Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid
(onbekend)
Het Facet
PPO Rotterdam
Lorentz Lyceum
Zuidema & Lont projectmanagement en consultancy
Orthopedagogische Studiebegeleiding Nijmegen
Julianaschool
SWV PO2203
Openbaar Lyceum Zeist
Adviespraktijk Hoogbegaafdheid
De Begaafden Wijzer
Gemeente Amersfoort
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties