Intensiteit, perfectionisme en stress (gespreksgroep Peers4Parents)

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 14 / 20 )
    • 15:30 - 16:45 - ( 15 / 20 )
Spreker(s): (onbekend) (Sessieleider), Anneke Dekkers (Sessieleider), Marieke van der Zee (Sessieleider)
Locatie: Zaal 5

Gespreksgroep voor ouders
(en professionals in hun rol als ouder)

Het emotionele welbevinden is sterk bepalend voor het levensverloop en levensgeluk van begaafde kinderen. De intensiteit die kenmerkend is voor begaafden en het streven naar perfectie kunnen een oorzaak zijn van veel stress, zowel bij begaafde kinderen als hun ouders.

Voor ouders kan het heel lastig zijn om hiermee om te gaan en vaak voelen zij zich hierin - net als hun kinderen - niet gezien en begrepen. Dit kan voor hen een pijnlijk en eenzaam proces zijn. Ook voor ouders is daarom een peergroep waarin ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen van grote toegevoegde waarde. In gesprek met andere ouders vinden ze (h)erkenning bij elkaar. 

Tijdens deze sessie staat het thema 'Intensiteit, perfectionisme en stress' centraal. Aan de hand van dit thema delen ouders hun ervaringen. Je maakt kennis met de werkwijze van de Peers4Parents oudergespreksgroepen. De sessie is bedoeld voor ouders van begaafde kinderen (dit kunnen ook professionals zijn, mits zij tijdens deze sessie vanuit hun ouderrol deelnemen).

Deze sessie wordt begeleid door 2 SMPG facilitators van Peers4Parents, in de 1e workshopronde door Marieke van der Zee en Chantal Woltring en in de 3e workshopronde zal Chantal dit samen met Anneke Dekkers faciliteren.

Peers4Parents is een netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong) volwassenen die zich verder willen ontwikkelen door krachten te bundelen. Doel is om ouders door middel van begeleide gespreksgroepen te laten ervaren hoe zij vanuit hun eigen kracht van betekenis kunnen zijn bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kind.

Media & downloads

Deelnemers

Anneke Dekkers Talentbegeleiding en advies
Anita de Jong-Leren
De Talentencoach
Corderius College
Openbare Basisschool Blaricum
Lorentz Lyceum
Zuidema & Lont projectmanagement en consultancy
Openbaar Lyceum Zeist
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties