Werken aan talentontwikkeling met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 31 / 31 )
Spreker(s): Marianne Rietveld (Workshopleider)
Locatie: Zaal 8

Elk kind heeft talenten! Sterker nog, elk kind wordt geboren met een schat aan talenten en krachten om zich te ontwikkelen. Hoe ontdek je deze talenten spelenderwijs bij kleuters, ontwikkel en benut je die, en hoe geef je op basis daarvan je onderwijs aan de kleuter met ontwikkelingsvoorsprong (KOV) vorm?

Je kent ze vast wel. De kleuter die overal een antwoord op heeft, snel schakelt, zich vrijwillig als klasse assistente opwerpt en de nieuwe 4-jarigen een warm welkom geeft, er voor zorgt dat ze het fijn hebben. De kleuter die niets ontgaat en zich overal mee bemoeit. Heb jij wel eens gekeken welke echte talenten hier actief zijn? Op een positief waarderende manier? Met specifiek aandacht voor het welbevinden van de kleuter?  Nee?? Dan nodig ik je van harte uit om bij deze workshop aan te schuiven.

Steeds meer scholen maken de keuze hun onderwijs fundamenteel te laten aansluiten op de talenten van hun leerlingen. Het is dan ook nodig om op een natuurlijke manier het werken vanuit talenten binnen de school aan te boren en uit te bouwen. Vandaag maken we daar een begin mee zodat je daar morgen in de praktijk mee aan de slag kunt en in de toekomst alle kleuters weten wat hun eigen unieke talentenpalet is. Want dat geeft veerkracht en vertrouwen. Dat hebben we allemaal nodig . Jij maakt al  het verschil, vanaf morgen nog meer…

Marianne Rietveld, de workshopleider, maakt deel uit van een team van talentenbouwers. Talentenbouwers zijn leraren, intern begeleiders of mentoren die bekwaam zijn in het Talentgedreven werken met kinderen en hun ouders. Vanuit die visie, deskundigheid en ervaring ondersteunen zij teams bij het bewust inzetten van het eigen talent en bij het werken aan talentontwikkeling bij leerlingen.

Daarmnaast is marianne al 10 jaar eigenaar van De WijsWijzer als specialist hoogbegaafdheid en talantwontwikkeling.

Marianne schrijft regelmatig voor Gifted, Kinderwijz, Signaal en post op hetkind.org artikelen over de dagelijkse praktijk rondom hoogbegaafdheid.

Deelnemers

De WijsWijzer
Koepelschool
Licht-op-Talent
(onbekend)
Caeciliaschool
Nieuwe Baarnsche School
bs De Vuurvlinder
PeuterPlusgroep-Houten/ KMN Kind & Co
obs De Marskramer
het Spectrum
Begaafdheid & meer
OBS Jan Harmenshof
Het Facet
PPO Rotterdam
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties