Inloggen?

Inloggen Help

Inspiratie uit de praktijk van het primair onderwijs

Wanneer:
    • 14:15 - 15:30 - ( 33 / 33 )
Spreker(s): Nora Steenbergen-Penterman (Dagvoorzitter), Maartje van den Brand (Inspirator), Ageeth Bos (Inspirator)
Locatie: Zaal 3

In het primair onderwijs is er een gevarieerd palet aan onderwijsaanpassingen waarmee tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van getalenteerde leerlingen. Een aantal scholen zal hun initiatief toelichten. Vragen als 'Waartoe hebben jullie gekozen voor deze onderwijsaanpassing?' en 'Hoe wordt er uitvoering gegeven aan deze onderwijsaanpassing' komen aan bod.

Maartje van den Brand zal de verschillende arrangementen toelichten die Plein 013 voor talentvolle leerlingen hebben zoals het trainen van  sociale vaardigheden en de leerlijnen die zij aanbieden op basis van ontwikkelingsperspectief.

Ageeth Bos van het Comperiocollege gaat het digitaal portfolio en persoonlijk leerplan dat zij voor begaafde leerlingen gebruiken toelichten.

Ruimte voor uitwisseling in deze sessie maakt het mogelijk elkaar te inspireren met ideeën die bruikbaar kunnen zijn voor de eigen schoolpraktijk, en contacten te leggen met professionals die met vergelijkbare initiatieven bezig zijn.

Media & Downloads

Deelnemers

Dienstencentrum Dynamica XL
Truus Kalma
De Zonnewijzer
Comprix College
SWV Plein 013
Onderwijsstichting PRO8
het ABC
OBS Piet Mondriaan
De Begaafden Wijzer
Talent 3XL
Herman Faukeliusschool
Advies Diagnostiek en Begeleiding
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Hobbitburcht
Gea Koelewijn
De Vlucht
2e Daltonschool
Hobbitburcht
Kindcentrum Rivierenwijk
JA Bijloo
De Masten/ KC de Meerlaer
Basisschool de Masten
OnderwijsAdvies
Basisschool De Bleek
Monique Bakker
PCB De Ark
St. Bavoschool
Rianne Adriaansen
De Wegwijzer
O.G. Titus Brandsma
De Kring
Phyl Kessels
WINRS B.V.
evelien wubbels
opo borger odoorn
CBS De Waterlelie
Peter Smit
PCB De Triangel/Plusklas
Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid, Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
Organisatie: De Kring
Organisatie: Talent 3XL
Functie: Opleider/trainer
Organisatie: JA Bijloo
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Remedial Teacher, Rekenen, Groep 4
Organisatie: het ABC
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Specialist begaafdheid, Inhoudelijk coördinator project
Organisatie: De Begaafden Wijzer
Functie: Thema expert Hoogbegaafdheid & Excellentie, ECHA-specialist hoogbegaafdheid
Organisatie: Herman Faukeliusschool
Organisatie: SWV Plein 013
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Onderzoeker
Organisatie: Advies Diagnostiek en Begeleiding
Organisatie: Comprix College
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Regiocoördinator PO Talentnetwerk
Organisatie: Hobbitburcht
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 7, Groep 8
Organisatie: Dienstencentrum Dynamica XL
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Schoolleider, Specialist begaafdheid
Organisatie: Kindcentrum Rivierenwijk
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Beleidsmedewerker kwaliteit en informatie
Organisatie: Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Functie: Schoolleiding, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: OnderwijsAdvies
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, Onderwijszorgadviseur / Orthopedagoog
Organisatie: OBS Piet Mondriaan
Organisatie: Hobbitburcht
Organisatie: ABC
Organisatie: O.G. Titus Brandsma
Organisatie: Basisschool de Masten
Organisatie: Basisschool De Bleek
Organisatie: Onderwijsstichting PRO8
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Specialist begaafdheid, Leerkracht bovenschoolse plusklassen
Organisatie: 2e Daltonschool
Organisatie: St. Bavoschool
Organisatie: De Masten/ KC de Meerlaer
Organisatie: CBS De Waterlelie
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)