• Welkom en introductie

 • De ontwikkelcyclus

  De werkvorm 'De ontwikkelcyclus' is een activiteit waarmee docententeams leren werken met de verschillende stappen die leiden tot een aanpak voor talentontwikkeling. Tijdens deze workshop verkent u op welke wijze u als schoolbegeleider/onderwijsadviseur deze activiteit kunt inzetten bij de begeleiding van scholen.

  Na de verkenning van de ontwikkelcyclus (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren) zoomen we in op enkele van de vele instrumenten en werkwijzen.

 • Onderzoeken: Quickscan

  U maakt kennis met de Quickscan. Hiermee stellen docenten / managers gezamenlijk vast hoe talentontwikkeling op school er in grote lijnen uit zou kunnen zien. Aan de hand van de Quickscan worden verschillende mogelijke benaderingen voor talentontwikkeling besproken.

 • Lunch

 • Onderzoeken: Spinnenwebspel

  Het spinnenwebspel is een hulpmiddel om uitgangspunten voor talentontwikkeling te bepalen, te komen tot een samenhangend leerplan, of om te reflecteren op de huidige schoolsituatie. De draden van het leerplankundige spinnenweb worden ingevuld met behulp van verschillende uitspraken. Docenten en/of teamleiders kunnen voor zichzelf of met een groep bepalen welke uitspraken zij geldige en relevante uitgangspunten voor talentontwikkeling vinden wanneer zij het op gaan zetten binnen hun school.

 • Ontwerpen: Vormgeven aan beoordeling

  Door het stellen van de juiste vragen, en het geven van voorbeelden, worden docenten op weg geholpen om op hoofdlijnen vorm te geven aan de beoordeling van opdrachten in het kader van talentontwikkeling.

 • Pauze

 • Uitvoeren: Vakken op een hoger niveau

  Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in hoe leerlingen met talent in een vak, het betreffende vak op een hoger niveau af kunnen sluiten. Na een introductie met voorbeelden van scholen die een dergelijk traject succesvol hebben vormgegeven, onderzoeken we hoe zo’n traject vormgegeven kan worden binnen de kaders van de bestaande onderwijspraktijk. De volgende vragen komen aan de orde: Waarom zou een leerling hiervoor kiezen? Wat zijn de persoonskenmerken van leerlingen die een dergelijk traject aankunnen? Hoe kunnen docenten deze talentvolle leerlingen begeleiden en welke consequenties heeft dit voor het rooster? Tevens gaan we in gesprek over de wettelijke ruimte die er is en de actuele ontwikkelingen op dit gebied.

 • Einde

  Na afloop ontvangt u een map met een beschrijving van alle stappen, achtergrondinformatie en de materialen bij de werkvormen.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties