Sessie

Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen (B verdiepingssessie)

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 35 / 35 )
Spreker(s): Yvonne Janssen (Workshopleider), Lilian Snijders-Loontjens (Workshopleider)

Belangrijk: Deze workshop is vervolg op de workshop uit 2e ronde met dezelfde titel + A

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid én kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Vaak worden deze bijzondere begaafde leerlingen niet als zodanig (h)erkend. Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Een leerling kan op meerdere gebieden belemmeringen en uitdagingen ervaren, bijvoorbeeld m.b.t. de emotionele of sociale ontwikkeling, werkhouding, zintuiglijke prikkelverwerking, of op leergebieden als rekenen/ wiskunde of taal. Het is belangrijk om samen met de leerling en ouders te onderzoeken wat de sterke en minder sterke kanten zijn en hoe er gewerkt kan worden aan de leerpunten.

We verkennen met elkaar hoe in dit proces de placemat 'De bijzonder begaafde leerling zien, horen, begrijpen en ondersteunen' en de informatie in het thema 'Dubbel bijzonder' het signaleren, begrijpen en begeleiden van deze leerlingen kunnen ondersteunen in de dagelijkse praktijk.

Deelnemers

Profielfoto van Hannie Dierx
RBOB De Kempen, De Belhamel - Het Facet
Profielfoto van Wendy van Beurden
Dubbel Plus / SWV Plein 013
Profielfoto van Karien Peperkamp
MosaLira
Profielfoto van Valesca Kooijman
(onbekend)
Profielfoto van Lydia van der Linde
(onbekend)
Profielfoto van Théo Wolffenbuttel
Corderius College
Profielfoto van T van der Wal
Truus van der Wal
Profielfoto van Paul Jonge Poerink
Nutsschool voor bo
Profielfoto van Bertina Altelaar
Nuborgh College locatie Lambert Franckens
Profielfoto van Martine Miedema
SWV PassendWIjs