Sessie

“Op weg naar je element” - coaching bij dreigende uitval en ernstig onderpresteren (B verdiepingssessie)

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 40 / 40 )
Spreker(s): (onbekend) (Workshopleider)

In het tweede deel van deze verdiepingsworkshop wordt gekeken naar de valkuilen van het coachen, als gevolg waarvan deze leerlingen zich niet laten zien en blijven hangen in hun comfortzone van passiviteit. Een voorbeeld hiervan is dat vaak gedreven coaches hun lot verbinden aan het succes van hun pupil en daarmee "verkeerde"signalen afgeven aan de leerling en zichzelf in een afhankelijkheidspositie manouvreren. (0.a. de dramadriehoek, waarbij leerling, ouders of docent en de coach de verschillende rollen spelen kan hier aan de orde zijn.)

Er is volop ruimte voor uitwisseling, er komen voorbeeldcasussen aan bod en er is een mogelijkheid om in een vorm van intervisie eigen casussen te bespreken in het licht van de voorgestelde manier van coachen.

Albert Kaput werkt al meer dan 20 jaar met hoog getalenteerde drop-outs en zware onderpresteerders. Hij heeft zijn ervaring opgedaan in het VO en bij het Centrum voor Creatief Leren/Feniks Talent. In zijn eigen coaching en begeleidingspraktijk Slim Begeleiden, past hij de geboden werkvormen dagelijks met succes toe bij leerlingen van 9 tot 18 jaar en bij studenten.

Belangrijk: Deze workshop is het vervolg op de workshop uit 2e ronde met dezelfde titel + A

Deelnemers

Profielfoto van Adrienne Schimmel
Talenteer Jezelf
Profielfoto van Angela Peters
SmartThinkingBreda
Profielfoto van Daphne Leenders
(onbekend)
Profielfoto van Mathijs Cornelussen
EduSamWer / Spare-it
Profielfoto van Carla Blank-Voorthuis
Carla Blank-Voorthuis
Carolus Borromeus College
Profielfoto van Rieke Huijgen
De Hoge Raven
Profielfoto van Chantal van Seeters
nbs Dirk van Veen
Profielfoto van Heleen Goedegebuur-Biemond
Talent Center GO
Profielfoto van Jacqueline Koster
Fit4School.nu