Sessie

Een andere kijk....

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 52 / 53 )
    • 14:00 - 15:15 - ( 49 / 53 )
Spreker(s): Mariken Althuizen (Workshopleider), Nathalie van Kordelaar (Workshopleider), Esther de Boer (Workshopleider)

De workshopleiders zijn de auteurs van de boeken Een andere kijk op hoogbegaafdheid en Een andere kijk op (onder)presteren. 

Voor ons is het helder dat hoogbegaafdheid zeker niet alleen om cognitie, om IQ, draait. En ook niet om prestaties. Wij benaderen hoogbegaafdheid liever als hoogalert zijn, zowel op cognitief vlak als op gevoelsmatig en zintuiglijk gebied. 

Om hoogbegaafde kinderen (en hoogbegaafde volwassenen) tot hun recht en tot bloei te laten komen zijn 3 zaken van groot belang:

  • echt contact maken
  • ruimte bieden
  • handelen vanuit vertrouwen

Dit betekent dat je als leraar of opvoeder van een hoogbegaafd kind je best moet doen om dit kind echt te leren kennen, en dat je daarbij ook continu zelf in de spiegel moet (durven) kijken.

Een andere kijk op hoogbegaafdheid en op (onder)presteren vraagt immers ook een andere kijk op jezelf als begeleider en op het onderwijs en de opvoeding die je biedt. 

In deze workshop gaan we, interactief, in op:

  • Ruimte, contact en vertrouwen als basisprincipes: hoe breng je dat in de praktijk?
  • Vanuit authenticiteit hoogbegaafde kinderen begeleiden. Kijk eens in de spiegel...
  • Het belang van psycho-educatie (voor zowel kind als omgeving) om te komen tot groei

 

Ir. Mariken Althuizen (1972) is moeder van Bram (2001) en Sanne (2004). Zij is opgeleid als scheikundig ingenieur (Technische Universiteit Eindhoven), eerstegraads docent scheikunde, communicatiemedewerker en specialist hoogbegaafdheid (ECHA, Radboud Universiteit). Haar eigen bedrijf 2Wicked ontstond in 2010 uit de dringende behoefte om haar opleidingen, kennis en (werk)ervaringen te bundelen en in te zetten voor onderwijsvernieuwing. Haar uitgangspunten hierbij zijn vertrouwen in kinderen en het geven van ruimte aan ieders manier van leren. Met name als lerares/coach van kinderen van 4 t/m 21 op DOE040 (Democratisch Onderwijs Eindhoven) en als onderwijsontwikkelaar voor EXOVA brengt zij deze visie in praktijk. 

Drs. Nathalie van Kordelaar (1979) is moeder van Kai (2004) en Myrthe (2006). Zij is opgeleid tot orthopedagoge (Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam) en tot specialist hoogbegaafdheid (ECHA, Radboud Universiteit). Zij heeft sinds 2008 samen met Mirjam Zwaan een eigen praktijk: Incontexto Orthopedagogen. Zij is met name gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met (het vermoeden van) hoogbegaafdheid en begeleiding van kinderen met een autisme spectrum stoornis.  Voor de start van haar eigen praktijk heeft ze zes jaar gewerkt in het speciaal (basis) onderwijs als lerares en remedial teacher en 3 jaar in het REC-4 onderwijs (onderwijs voor kinderen met gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek) als orthopedagoog en ambulant begeleider. 

Drs. Esther de Boer (1971) is moeder van Thijmen (2002) en Lize (2005). Zij is opgeleid tot sociaal geograaf (Radboud Universiteit), eerstegraads docent aardrijkskunde (Radboud Universiteit), specialist hoogbegaafdheid (ECHA, Radboud Universiteit) en bachelor Psychologie (Open Universiteit). Vanuit haar interesse om kinderen en volwassenen te begeleiden, studeert zij momenteel psychologie aan de Open Universiteit Nederland. Als adviseur werkt zij sinds 2000 voor KPC Groep in het primair en voortgezet onderwijs, waar zij docenten, teams en directies adviseert en begeleidt bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van (passend) onderwijs. Het uitdagen van kinderen én volwassenen staat daarbij voorop.

Media & downloads

Deelnemers

Profielfoto van Marga Herweijer
Chemien
Profielfoto van Nathalie van Kordelaar
Incontexto Orthopedagogen
Profielfoto van Glarinda van Doorne
Ichthusschool
Profielfoto van Monique Slootman-Meijerhoven
jenaplanschool de Kring
Profielfoto van Esther de Boer
Bijzonder Gewoon Begaafd
Profielfoto van Angela Peters
SmartThinkingBreda
Profielfoto van Jan van Nuland
Talent 3XL
Profielfoto van Marianne Rietveld
De WijsWijzer
Profielfoto van Bernadette Kolthof
KolthofCoaching / HB058
Profielfoto van Henny Spaargaren
CED-Groep
Profielfoto van Patty van Scherpenzeel- Mollema
Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker (top) talenten regio Oost
Profielfoto van Marieke Groenewold
Probleemloos pienter
Profielfoto van Brigit Brinkman
Brigit Brinkman deDNKRS - gelukkig hoogbegaafd
Profielfoto van Margot Gosen-Wolff
Smart & Sensitive Zwolle (Coaching praktijk in wording)
Profielfoto van Saskia Hendriks
o.j.s. De Klimboom/ EPOS
Profielfoto van Rola Hulsbergen
Stichting Beelddenken Nederland
Profielfoto van Wouter Segers
Day a Week School Amsterdam / Openluchtscholen Amsterdam Zuid
Profielfoto van Mirjam Visser-Fuchs
Talentbloeier
Profielfoto van Anneke Doorman
Markantonderwijs
Profielfoto van Leontien Kragten
Stichting Netwerk MBO Excellent
Profielfoto van Tilja Wilts
Stichting Leren Motiveren
Profielfoto van Nicolina Leeuwerik
De Zevensprong
Profielfoto van Tessa Wessels
Casa Tweetalige Montessorischool
Profielfoto van Marian Wolters-van Wijk
Chr. Scholengemeenschap Het Streek
Profielfoto van Marielle Roos-van Gool
Trinitas gymnasium
Profielfoto van Dianne van Hoeve
Ds. G.H. Kerstencentrum
Profielfoto van Ger de Vos
COG Drenthe
Profielfoto van Lisette ter Heerdt
Ter Heerdt Coaching en Advies
Profielfoto van Manon Prévoo
De Tovercirkel
Profielfoto van Saskia Huizer-Lambalk
Support at school
Profielfoto van Christien Pino - van Spaendonck
Ik kies een studie die mij past
Profielfoto van Gerwin Grolleman
(onbekend)
Profielfoto van Katja van Dalen
NatuurlijkBegaafd
Profielfoto van Eefje de Laat
Phoenix Oplossingen bij leren