Een andere kijk....

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 52 / 53 )
    • 14:00 - 15:15 - ( 49 / 53 )
Spreker(s): Mariken Althuizen (Workshopleider), Nathalie van Kordelaar (Workshopleider), Esther de Boer (Workshopleider)

De workshopleiders zijn de auteurs van de boeken Een andere kijk op hoogbegaafdheid en Een andere kijk op (onder)presteren. 

Voor ons is het helder dat hoogbegaafdheid zeker niet alleen om cognitie, om IQ, draait. En ook niet om prestaties. Wij benaderen hoogbegaafdheid liever als hoogalert zijn, zowel op cognitief vlak als op gevoelsmatig en zintuiglijk gebied. 

Om hoogbegaafde kinderen (en hoogbegaafde volwassenen) tot hun recht en tot bloei te laten komen zijn 3 zaken van groot belang:

  • echt contact maken
  • ruimte bieden
  • handelen vanuit vertrouwen

Dit betekent dat je als leraar of opvoeder van een hoogbegaafd kind je best moet doen om dit kind echt te leren kennen, en dat je daarbij ook continu zelf in de spiegel moet (durven) kijken.

Een andere kijk op hoogbegaafdheid en op (onder)presteren vraagt immers ook een andere kijk op jezelf als begeleider en op het onderwijs en de opvoeding die je biedt. 

In deze workshop gaan we, interactief, in op:

  • Ruimte, contact en vertrouwen als basisprincipes: hoe breng je dat in de praktijk?
  • Vanuit authenticiteit hoogbegaafde kinderen begeleiden. Kijk eens in de spiegel...
  • Het belang van psycho-educatie (voor zowel kind als omgeving) om te komen tot groei

 

Ir. Mariken Althuizen (1972) is moeder van Bram (2001) en Sanne (2004). Zij is opgeleid als scheikundig ingenieur (Technische Universiteit Eindhoven), eerstegraads docent scheikunde, communicatiemedewerker en specialist hoogbegaafdheid (ECHA, Radboud Universiteit). Haar eigen bedrijf 2Wicked ontstond in 2010 uit de dringende behoefte om haar opleidingen, kennis en (werk)ervaringen te bundelen en in te zetten voor onderwijsvernieuwing. Haar uitgangspunten hierbij zijn vertrouwen in kinderen en het geven van ruimte aan ieders manier van leren. Met name als lerares/coach van kinderen van 4 t/m 21 op DOE040 (Democratisch Onderwijs Eindhoven) en als onderwijsontwikkelaar voor EXOVA brengt zij deze visie in praktijk. 

Drs. Nathalie van Kordelaar (1979) is moeder van Kai (2004) en Myrthe (2006). Zij is opgeleid tot orthopedagoge (Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam) en tot specialist hoogbegaafdheid (ECHA, Radboud Universiteit). Zij heeft sinds 2008 samen met Mirjam Zwaan een eigen praktijk: Incontexto Orthopedagogen. Zij is met name gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met (het vermoeden van) hoogbegaafdheid en begeleiding van kinderen met een autisme spectrum stoornis.  Voor de start van haar eigen praktijk heeft ze zes jaar gewerkt in het speciaal (basis) onderwijs als lerares en remedial teacher en 3 jaar in het REC-4 onderwijs (onderwijs voor kinderen met gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek) als orthopedagoog en ambulant begeleider. 

Drs. Esther de Boer (1971) is moeder van Thijmen (2002) en Lize (2005). Zij is opgeleid tot sociaal geograaf (Radboud Universiteit), eerstegraads docent aardrijkskunde (Radboud Universiteit), specialist hoogbegaafdheid (ECHA, Radboud Universiteit) en bachelor Psychologie (Open Universiteit). Vanuit haar interesse om kinderen en volwassenen te begeleiden, studeert zij momenteel psychologie aan de Open Universiteit Nederland. Als adviseur werkt zij sinds 2000 voor KPC Groep in het primair en voortgezet onderwijs, waar zij docenten, teams en directies adviseert en begeleidt bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van (passend) onderwijs. Het uitdagen van kinderen én volwassenen staat daarbij voorop.

Media & downloads

Deelnemers

(onbekend)
Chemien
Gabrie Mehenschool
(onbekend)
Incontexto Orthopedagogen
Ichthusschool
jenaplanschool de Kring
Rieke Brinkman
IQ en Wij
Bijzonder Gewoon Begaafd
SmartThinkingBreda
Woltring Coaching
Astrid Lemstra
Talent 3XL
De WijsWijzer
(onbekend)
Canjer
KolthofCoaching / HB058
CED-Groep
Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker (top) talenten regio Oost
Marieke Tijhuis
Constantijnschool
Probleemloos pienter
Brigit Brinkman deDNKRS - gelukkig hoogbegaafd
Anita Nuijten
NBS Dirk van Veen
Smart & Sensitive Zwolle (Coaching praktijk in wording)
Zien in Eigenheid
o.j.s. De Klimboom/ EPOS
Daltonschool de Poolster
Studio Wishdom
Stichting Beelddenken Nederland
Day a Week School Amsterdam / Openluchtscholen Amsterdam Zuid
Reflex in Beeld
(onbekend)
Ellen Wolf
Jade kindercoaching
Talentbloeier
Emma Verheul
Montessori Lyceum Herman Jordan
Markantonderwijs
Stichting Netwerk MBO Excellent
Stichting Leren Motiveren
Montessorischool Leidschenveen
Lucine Schipper
(onbekend)
(onbekend)
Chris Wiffen
RSG Slingerbos|Levant
De Zevensprong
Pcb De Zevensprong
Engelien Hop
PCB De Zevensprong
Mieneke Brouwer
Dotado
Jolanda Verweij
RSG Slingerbos Levant
Casa Tweetalige Montessorischool
Saskia Zozmann
Passend Primair Onderwijs Rotterdam
Maaike Rammeloo-Grondman
(onbekend)
(onbekend)
Basisschool De Oase
basisschool de Oase
Kim Gerritse
(onbekend)
Chr. Scholengemeenschap Het Streek
Trinitas gymnasium
Mieke Konings
St. Ignatiusgymnasium
CINOP
Ds. G.H. Kerstencentrum
Lyceum Sancta Maria
COG Drenthe
Chantal van Gelder
Nuborgh College Lambert Franckens
Ter Heerdt Coaching en Advies
Koepelschool
Andries van der Vlerkschool
Roelof Venema School
De Tovercirkel
Hilde Rietman
OBS Andries van der Vlerk
Support at school
Jeroen Rijlaarsdam
Trinitas Gymnasium
Gerrie Cartens
Scalacollege
Maaike van Tongeren
De Spinaker
Ik kies een studie die mij past
Erica van de Hoef-Deurloo
Christelijk Lyceum Veenendaal
(onbekend)
Femke Suurmond
(onbekend)
NatuurlijkBegaafd
(onbekend)
Phoenix Oplossingen bij leren
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties