Sessie

“Op weg naar je element” - coaching bij dreigende uitval en ernstig onderpresteren A

Wanneer:
    • 14:00 - 15:15 - ( 40 / 40 )
Spreker(s): (onbekend) (Workshopleider)

(Hoog) begaafde Leerlingen die op grond van hun talenten veel meer zouden moeten kunnen dan ze laten zien, zijn niet in hun “Element”. Dreigende schooluitval en langdurig onderpresteren, soms gevolgd door afglijden van Gymnasium richting VMBO kan vaak worden voorkomen met behulp van een passende begeleiding. Deze leerlingen kunnen ook weer in hun “Element” met hun talent komen. (zie “The element” van Ken Robinson)

Getalenteerde leerlingen die niet toekomen aan het ontwikkelen van hun talenten en ook achter blijven in prestaties op school, ervaren vaak al sinds hun eerste schoolervaringen een mismatch met hun omgeving. Het lukt niet om een passende aansluiting te vinden, zowel vanuit de leerling als vanuit de omgeving. Dit leidt aan beide kanten tot onbegrip en aannames die belemmerend zijn in de ontwikkeling van de leerling en in het bieden van passende ondersteuning door de leerkracht. Het vertrouwen dat er zou moeten zijn in de relatie tussen leerlingen en leerkracht (self determination theory (Ryan en Deci, 2000) is verdwenen en de aansluiting met de leerling is steeds moeilijker te maken. Daarnaast is er soms sprake van complexe problematiek in de omgeving van de leerling waardoor het team handelingsverlegenheid ervaart. Vaak wordt gedacht dat het sturen op motivatie en vaardigheden of executieve functies bij zware onderpresteerders en getalenteerde drop-outs volstaat om hen weer aan de slag te krijgen. Het aanpassen van een rooster of het bieden van een ander programma blijkt niet te werken om de leerling weer gemotiveerd te krijgen om aan de slag te gaan. Wat ontbreekt is een basis van vertrouwen bij de leerlingen en gebrek aan inzicht bij de docent in wat er in de leerling omgaat. Passende ondersteuning van deze leerlingen gaat over meer dan bovenstaande.

In deze workshop maakt u kennis met een manier van begeleiden van zware onderpresteerders en potentiele drop-outs, die succesvol is gebleken.

We verdiepen ons in 6 aspecten van coachen waarbij de leerling zelfinzicht ontwikkelt, zicht krijgt op zijn toekomst en deze leert verbinden aan het heden.

Deze workshop is bedoeld voor begeleiders, mentoren en leerkrachten die zich in willen zetten om deze doelgroep weer op weg te helpen en op zoek zijn naar een manier om betere contact te kunnen maken met getalenteerde leerlingen die zich niet zo makkelijk open stellen.

Er is volop ruimte voor uitwisseling, er komen voorbeeldcasussen aan bod en er is een mogelijkheid om in een vorm van intervisie eigen casussen te bespreken in het licht van de voorgestelde manier van coachen.

Albert Kaput werkt al meer dan 20 jaar met hoog getalenteerde drop-outs en zware onderpresteerders. Hij heeft zijn ervaring opgedaan in het VO en bij het Centrum voor Creatief Leren/Feniks Talent. In zijn eigen coaching en begeleidingspraktijk Slim Begeleiden, past hij de geboden werkvormen dagelijks met succes toe bij leerlingen van 9 tot 18 jaar en bij studenten.

 

Belangrijk: Deze workshop duurt 2 rondes. Je dient je dus in te schrijven voor deze sessie én voor deel B (met dezelfde titel)

Media & downloads

Deelnemers

Profielfoto van Adrienne Schimmel
Talenteer Jezelf
Profielfoto van Angela Peters
SmartThinkingBreda
Profielfoto van Daphne Leenders
(onbekend)
Profielfoto van Mathijs Cornelussen
EduSamWer / Spare-it
Profielfoto van Carla Blank-Voorthuis
Carla Blank-Voorthuis
Carolus Borromeus College
Profielfoto van Rieke Huijgen
De Hoge Raven
Profielfoto van Chantal van Seeters
nbs Dirk van Veen
Profielfoto van Heleen Goedegebuur-Biemond
Talent Center GO
Profielfoto van Jacqueline Koster
Fit4School.nu