Sessie

Inzicht in een andere manier van denken, leren, werken en leven

Wanneer:
    • 14:00 - 15:15 - ( 36 / 36 )
Spreker(s): Marianne van Gelder (Workshopleider)

De mens is van nature een groepsdier, dat zich aanpast om aan de eisen van de groep te voldoen. Een groep verlangt vaak ‘normaal’ gedrag. Dat kan in het geval van hoogbegaafden anders dan standaard verlopen en elke hoogbegaafde is ook weer anders. Binnen de "groep" (hoog)begaafden zijn naast overeenkomsten ook veel individuele verschillen te ontdekken. Uiteindelijk blijft de vraag hoe de (hoog)begaafdheid zich uit voor de betreffende persoon en wat dit betekent voor zijn of haar behoeften op dat moment in zijn of haar leven.

Deze workshop gaat over inzicht en begrip over die andere manier van denken, leren, werken en leven van hoogbegaafden door de verschillende levensjaren heen. Waardoor duidelijk wordt waarom passende begeleiding en ondersteuning op school geboden moet worden. Vaak stamt problematiek waar volwassen hoogbegaafden tegenaan lopen uit hun schooltijd.

Wat gaan we doen:

Ik neem je eerst mee langs de verschillende levensfasen van hoogbegaafd leven, waarbij de nadruk ligt op de schooljaren. We staan stil bij die andere manier van denken, leren en leven en wat hoogbegaafde leerlingen nodig hebben.

In deze workshop wordt duidelijk hoe belangrijk jouw rol als leraar of begeleider is in de begeleiding van een hoogbegaafde leerling en hoe je die rol in de dagelijkse praktijk vorm kan geven.


Drs. Marianne van Gelder is medeoprichter van expertisecentrum hoogbegaafdheid – deDNKRS en auteur van het pas verschenen boek ‘hoogbeGAAFd LEVEN!’.  Als ECHA-specialist in gifted education, ervaringsdeskundige, coach en adviseur is zij gespecialiseerd in succesfactoren voor hoogbegaafden in de verschillende levensfasen en ook in hoogbegaafdheid in vernieuwingsonderwijs zoals Montessori, Dalton en Jenaplan.

Deelnemers

Profielfoto van Marga Herweijer
Chemien
Profielfoto van Marianne van Gelder
deDNKRS - gelukkig hoogbegaafd
Profielfoto van Mirian Rutten
Mirian Rutten
Profielfoto van Leontien Kragten
Stichting Netwerk MBO Excellent
Profielfoto van Lieke Hergelink
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Profielfoto van Lisette Koerts-van der Steen
POM - Pedagogiek Op Maat
Profielfoto van Tessa Wessels
Casa Tweetalige Montessorischool
Profielfoto van Marian Wolters-van Wijk
Chr. Scholengemeenschap Het Streek
Profielfoto van Aline Meijerink
Onderwijsstichting Arcade
Profielfoto van Nico de Boer
Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Profielfoto van Claudia in 't Veld
Natuurtalent in t Veld