Ondernemen met je talent: dat doet er toe

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 8 / 35 )
    • 15:30 - 16:45 - ( 24 / 35 )
Spreker(s): Itie van den Berg (Workshopleider)

Ondernemen met je talent: dat doet ertoe!

Wat zijn de succesfactoren van een ondernemende context in je onderwijs? Een van die succesfactoren is een uitdagende betekenisvolle opdracht, bijvoorbeeld: Een vereniging uit de buurt vraagt een plusklas om een promotiefilmpje om meer jongeren mee te laten doen aan een hardloopwedstrijd. Of het idee ontstaat om met groep 7 een bioscoop te organiseren in je school. We horen van PABO-studenten en leerkrachten dat ze merken dat leerlingen er toe willen doen, ze willen van betekenis zijn.Een andere succesfactor is de inzet van ieders talent: Leerlingen worden uitgedaagd om in actie te komen met hun talent en ze leren dat het talent van een ander daarbij nodig is. In deze workshop onderzoeken we aan de hand van filmpjes van ondernemende kinderen en hun leerkrachten een ondernemende context en ontwerpen er een met een checklijst uit het whitepaper Ondernemend onderwijs, uitgangspunt voor het onderwijs van de toekomst.We zoomen in op het versterken van talentgerichte momenten tijdens ondernemend leren. Ingredienten om zelf aan de slag te gaan met ondernemend leren of het verder uit te bouwen. 

Deelnemers

Bureau Talent
Gabrie Mehenschool
ZIP innovatieve projecten
i-Talent
Karin Bogaarts-Ros
Dichter bij taal
Woltring Coaching
Irene Snijders
(onbekend)
OEC Trinamiek
Gaaf Kind
Derde Dalton Basisschool
Don Boscoschool
De Horizon
De Zevensprong
Jolanda Verweij
RSG Slingerbos Levant
KC De Notenbalk
Basisschool De Oase
Ds. G.H. Kerstencentrum
Marga Brok
Praktijk voor Remdial Teaching Marga Brok
Pcb De Zevensprong
Eric van den Berg
Stichting Flowing Mountains
OBS basisschool 'De Cocon
Beatrix College
Jeroen Rijlaarsdam
Trinitas Gymnasium
Gerrie Cartens
Scalacollege
(onbekend)
Feniks Talent
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties