Sessie

Ondernemen met je talent: dat doet er toe

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 8 / 35 )
    • 15:30 - 16:45 - ( 24 / 35 )
Spreker(s): (onbekend) (Workshopleider)

Ondernemen met je talent: dat doet ertoe!

Wat zijn de succesfactoren van een ondernemende context in je onderwijs? Een van die succesfactoren is een uitdagende betekenisvolle opdracht, bijvoorbeeld: Een vereniging uit de buurt vraagt een plusklas om een promotiefilmpje om meer jongeren mee te laten doen aan een hardloopwedstrijd. Of het idee ontstaat om met groep 7 een bioscoop te organiseren in je school. We horen van PABO-studenten en leerkrachten dat ze merken dat leerlingen er toe willen doen, ze willen van betekenis zijn.Een andere succesfactor is de inzet van ieders talent: Leerlingen worden uitgedaagd om in actie te komen met hun talent en ze leren dat het talent van een ander daarbij nodig is. In deze workshop onderzoeken we aan de hand van filmpjes van ondernemende kinderen en hun leerkrachten een ondernemende context en ontwerpen er een met een checklijst uit het whitepaper Ondernemend onderwijs, uitgangspunt voor het onderwijs van de toekomst.We zoomen in op het versterken van talentgerichte momenten tijdens ondernemend leren. Ingredienten om zelf aan de slag te gaan met ondernemend leren of het verder uit te bouwen. 

Deelnemers

Profielfoto van Lineke van Tricht
Bureau Talent
Profielfoto van Martie Timmermans
Derde Dalton Basisschool
Profielfoto van Nicolina Leeuwerik
De Zevensprong
Profielfoto van Corrie Crezee
KC De Notenbalk
Profielfoto van Dianne van Hoeve
Ds. G.H. Kerstencentrum
Profielfoto van Nicole Links
(onbekend)
Profielfoto van Marilène Zwetsloot
Feniks Talent