Sessie

Slim leren met een persoonlijk leerplan

Wanneer:
    • 14:00 - 15:15 - ( 41 / 41 )
Spreker(s): Ageeth Bos (Workshopleider)

Een passend aanbod realiseren voor cognitief talentvolle leerlingen vraagt om visie. Wat wil je bieden? Uitdaging en verrijking of iets anders, zoals groeien naar eigenaarschap van leren?

Op het Comperio College, een bovenschoolse plusklas,  proberen we een passend aanbod te bieden vanuit de overtuiging dat onze leerlingen het meest baat hebben bij ‘leren leren’. We doen dit met een Persoonlijk Leerplan en een (digitaal) portfolio, maar vooral door het voeren van reflectiegesprekken met de leerling. Door op deze manier te werken wordt er ingezet op, zowel cognitieve talentontwikkeling als op persoonlijke groei van de leerling. Uiteindelijk doel is om die vaardigheden aan te leren die kinderen in staat stellen om in een veranderende samenleving een plaats te verwerven en te behouden.

We delen onze praktijk graag met collega’s. In deze workshop vertel ik over onze praktijk en gaan we met elkaar kennis en ideeën uitwisselen. Wat het meest effectieve onderwijsarrangement is voor cognitief talentvolle leerlingen weten we nog niet. Door kennis en ervaring te delen kunnen we onze onderwijspraktijk weer verder verbeteren.

Deelnemers

Profielfoto van Renske Janssen
Montessorischool D e Trinoom
Profielfoto van Ageeth Bos
Comprix College
Profielfoto van Irene Dekker
Praktijk Liberi
Profielfoto van Evelyn Kroesbergen
Radboud Universiteit, PWO
Profielfoto van Astrid Loontjens
Stichting Kom Leren, OBS Binnenstad
Profielfoto van Patricia Versnel-Blom
Passend Onderwijs Almere
Profielfoto van Willy Maas
b.s. de Kasteeltuin
Profielfoto van Frank Stevens
Dr. Mollercollege
Profielfoto van Sandra Spruyt
Basisschool De Burchtgaarde
Profielfoto van Riannette Minnes
Beeldfijn
Profielfoto van Martie Timmermans
Derde Dalton Basisschool
Profielfoto van Caroline Siesling
Onderwijsgroep Fier
Profielfoto van Ingrid Moespot
HB in Contact