Inloggen?

Inloggen Help

Diagnostische gesprekken met begaafde leerlingen

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 35 / 35 )
Spreker(s): Annita Smit-Meijer (Workshopleider)
Locatie: Zaal 9

Passend onderwijs is aansluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen.

Wil je hierbij aansluiten dan is een diagnostisch gesprek met de leerling van groot belang. Een (hoog)begaafde leerling is aan de ene kant kwetsbaar en gevoelig en aan de andere kant zeer opmerkzaam.
Je rol als gesprekspartner is van invloed op het  op het gesprek wil de leerling zich bloot gaan geven.

Het voeren van diagnostisch gesprek is niet eenvoudig.
Door een goede voorbereiding, jouw houding als gesprekspartner, het stellen van de juiste vragen, ga je de leerling begrijpen en zie je de onderwijsbehoeften.
De leerling wordt mede eigenaar van zijn leerproces waardoor je samen werkt aan de ontwikkeling van het kind.

Annita Smit is Specialist Begaafdheid en auteur van het boek 'Luister en zie mij'

Deelnemers

National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Susanne Elbrink
SWV IJssel | Berkel
Hilde Tissingh
SWV IJssel | Berkel
(onbekend)
SWV Plein 013
Corine Kreeftenberg
SBO de Korenburg
Vereniging Begaafdheidsprofielscholen
Hoog-begaafdheid.nl
Hin Fan Mok
O.B.S. Widerode
basisschool St. Oda
Noorderbreedte
Basisschool De Burchtgaarde
15de Montessorischool Maas en Waal
Corderius College
De Talentenhaven
Henny van der Graaf
Samenwerkingsverband Waterland
Basisschool de Triangel
Paus Joannes School
Klim-Op
Constantijnschool
Annie ter Hoekstra-Steege
Constantijnschool
Constantijnschool
(onbekend)
cbs Bargeweide
Archipel
PPO Rotterdam
Mirre Verdenius Talentontwikkeling
Mirjam van den Broek
Basisschool Het Vianova
Organisatie: National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Peers4Parents facilitator en trainer, Bestuurslid, WCGTC Delegate - NL
Organisatie: Hoog-begaafdheid.nl
Functie: ECHA Specialist in Gifted Education
Organisatie: SWV Plein 013
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Onderzoeker
Organisatie: De23
Functie: Specialist begaafdheid, eigenaar/begeleider plusklas, coach, studiekeuzebegeleider, KernTalentenanalist
Organisatie: Archipel
Organisatie: Hobega
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Beleidsmedewerker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Gespecialiseerde leerkracht, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, Talentgedreven coach, specialist begaafdehid, specialist begaafd&speciaal
Organisatie: Vereniging Begaafdheidsprofielscholen
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, voorzitter Begaafdheidsprofielscholen / eigenaar onderwijsbureau
Organisatie: LPS
Organisatie: Basisschool de Triangel
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling
Organisatie: basisschool St. Oda
Organisatie: Noorderbreedte
Organisatie: Helios
Functie: Specialist begaafdheid, mede-eigenaar
Organisatie: Basisschool De Burchtgaarde
Organisatie: 15de Montessorischool Maas en Waal
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 3, Groep 4, Groep 5
Organisatie: Mirre Verdenius Talentontwikkeling
Organisatie: De Talentenhaven
Functie: Specialist begaafdheid
Organisatie: Paus Joannes School
Organisatie: Corderius College
Functie: Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Beleidsmedewerker, Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Onderbouw, Bovenbouw, Schoolleiding
Organisatie: PPO Rotterdam
Organisatie: Constantijnschool
Organisatie: cbs Bargeweide
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Groep 5
Organisatie: Klim-Op
Organisatie: Constantijnschool