Inloggen?

Inloggen Help

In welke mate spelen metacognitieve vaardigheden en sociale/ emotionele ontwikkelingen een rol in de plusklas? (PO)

Wanneer:
    • 14:00 - 15:15 - ( 75 / 75 )
Spreker(s): Kasper Ponte (Sessieleider)
Locatie: Grand Hall

Hoogbegaafde kinderen starten in een plusklas met verschillende ontwikkelingsbehoeften. Hoe bepaal je hoe een kind instroomt? In hoeverre heeft het proces van herkennen/erkennen al plaats gevonden? Zo niet, waar liggen dan de behoeften van het hoogbegaafde kind? Wanneer aan deze, zeer essentiële stap te snel voorbij wordt gegaan, heeft de verdere aanpak weinig kans van slagen.

Wanneer het proces van (h)erkennen wel al heeft plaats gevonden, waar start je dan? Niet altijd zijn de metacognitieve vaardigheden (het denken over het denken) goed ontwikkeld. Dan zou de begeleiding zich daar juist op moeten richten. Dit kan spanningen bij het hoogbegaafde kind oproepen. Deze spanningen kunnen zich op hun beurt op verschillende wijzen manifesteren; clownesk gedrag, overschreeuwen of juist aanpassen of terugtrekken. Dit gedrag kan een sterke invloed hebben op de sfeer in de groep en op de ontwikkeling van de andere hoogbegaafde kinderen in de plusklas.

Hoe ga je hier mee om? Welke doelen kun je stellen en hoe zet je die om in een pakkende les, een werkende aanpak, een goede begeleiding? Hoe krijg je alle leerlingen aan het leren? Hoe krijg je hen allemaal gemotiveerd? Hoe maak je samen met de leerling ontwikkeling zichtbaar?

PONTE organiseert reeds 11 jaar meerdere plusklassen voor hoogbegaafde kinderen en wil deze ervaring graag delen met geïnteresseerden.

Deelnemers

Marijke van der Wielen
PCBO Apeldoorn
PONTE
Noorderbreedte
De Stokland (SKPO)
OBJS De Kring NEO
Hobbitburcht
Lonneke Snijder.nl
Prins Mauritsschool
Willibrordschool
De Willibrord
basisschool de Wieling
PCBO VOORST
Psychologische dienstverlening IJsselgroep
MIKpunt; materialen- informatie- en kenniscentrum hoogbegaafdheid
Da Vinci Eemland Amersfoort e.o
praktijk voor psychosociale hulpverlening
obs pantarijn
De Talentenhaven
SPO Condor
KBS De Langewieke
Constantijnschool
RK Basisschool de Hoeksteen
Iris van Aalst
Arnhemse Montessorischool
De Sprong
(onbekend)
Stedelijk Gymnasium Schiedam
Menno Poot
Stedelijk Gymnasium Schiedam
St. Alexanderschool
Basisschool De Geldershof
Inge Mestrom
BredeSchool de Achtbaan
OBS de Ontdekking
(onbekend)
Farid Faasen
(onbekend)
Mariaschool
(onbekend)
(onbekend)
BSI - Radboud Universiteit Nijmegen
De Tovercirkel
Margriet Poortinga
Dr. de Visserschool
MosaLira t.a.v. Dienstencentrum
OPPU 27
OBS De Toonladder
Meike Ueffing
BS Talentrijk
IKC de Tichelaar
CED-Groep
Minke Maas
De Hoge Raven
Femke Beerten
EHP-Belgique
Ophélie Desmet
(onbekend)
Basisschool Talentrijk
Brede School Kwintijn
Annette van Leeuwen
SBO De Wenteltrap
Stichting Nije Gaast
Bureau Onderwijs Plus
(onbekend)
Joke Blaauw-van der Woude
OBS Jan Thies
De Horizon
kindcentrum Het P@rk
IJsselgroep
Marina Zuidam
Kronenburgh
(onbekend)
Hoogvliegers in Beeld
Tessa Klomp Bueters
(onbekend)
Organisatie: Lonneke Snijder.nl
Functie: Begeleider peergroep(en), Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Specialist (hoog)begaafdheid
Organisatie: Basisschool Talentrijk
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid
Organisatie: PONTE
Functie: Begeleider peergroep(en), Onderzoeker, Opleider/trainer, psycholoog
Organisatie: Da Vinci Eemland Amersfoort e.o
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)
Organisatie: De Tovercirkel
Functie: Schoolleider, Specialist begaafdheid, Bestuurslid BPS
Organisatie: Hobega
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Beleidsmedewerker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Brede School Kwintijn
Organisatie: LPS
Organisatie: Prins Mauritsschool
Organisatie: De Willibrord
Organisatie: praktijk voor psychosociale hulpverlening
Functie: Gz-psycholoog
Organisatie: Sherpa
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Therapeut
Organisatie: Noorderbreedte
Organisatie: De Horizon
Organisatie: kindcentrum Het P@rk
Organisatie: IKC de Tichelaar
Functie: specialist hoogbegaafdheid, leerkracht van het Leerlab
Organisatie: MIKpunt; materialen- informatie- en kenniscentrum hoogbegaafdheid
Organisatie: OBS De Toonladder
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 4, Specialist begaafdheid
Organisatie: Support2learn
Functie: Specialist begaafdheid, eigenaresse
Organisatie: BSI - Radboud Universiteit Nijmegen
Functie: Onderzoeker
Organisatie: obs pantarijn
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)
Organisatie: Willibrordschool
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Intern Begeleider, Remedial Teacher
Organisatie: Bureau Onderwijs Plus
Functie: Onderzoeker, Specialist begaafdheid
Organisatie: Stichting Nije Gaast
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)
Organisatie: MosaLira t.a.v. Dienstencentrum
Functie: Ambulant begeleider, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid
Organisatie: CED-Groep
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Hobbitburcht
Organisatie: Stedelijk Gymnasium Schiedam
Functie: Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Zorgcoördinator
Organisatie: SPO Condor
Organisatie: Psychologische dienstverlening IJsselgroep
Organisatie: De Talentenhaven
Functie: Specialist begaafdheid
Organisatie: RK Basisschool de Hoeksteen
Organisatie: Mariaschool
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 7
Organisatie: IJsselgroep
Organisatie: Femke Beerten
Organisatie: EHP-Belgique
Organisatie: PCBO VOORST
Organisatie: KBS De Langewieke
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht, Gedragsspecialist
Organisatie: De Sprong
Organisatie: Basisschool De Geldershof
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht
Organisatie: basisschool de Wieling
Organisatie: De Stokland (SKPO)
Organisatie: OBJS De Kring NEO
Functie: Gespecialiseerde leerkracht, Leerkacht Neo-groep Hoogbegaafde kinderen
Organisatie: Constantijnschool
Organisatie: St. Alexanderschool
Functie: Anders, namelijk..., Honours Student
Organisatie: OBS de Ontdekking
Functie: Groep 5, Bovenbouwspecialist begaafdheid
Organisatie: OPPU 27
Functie: gezondheidszorgpsycholoog
Organisatie: Hoogvliegers in Beeld