Inloggen?

Inloggen Help

Tilburg PO biedt een dekkend continuüm, ook voor hoogbegaafde leerlingen

Wanneer:
    • 14:00 - 15:15 - ( 14 / 50 )
Spreker(s): Maartje van den Brand (Sessieleider), Ton van Houtert (Sessieleider)
Locatie: Zaal 14a

Talent in Beeld is een 'voorziening' van het samenwerkingsverband Plein 013 dat tot doel heeft passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen te realiseren.

Het arrangement richt zich op het versterken van het primaire proces in de scholen zelf én op het bieden van onderwijs op maat (deeltijd en voltijd) voor begaafde leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Tijdens deze sessie wordt uitgebreid ingegaan op het wát en hoé van Talent in Beeld. Er is ruimte voor uitwisseling en vragen.

Interessant voor onderwijsprofessionals en met name voor diegenen die ook zelf bezig zijn met de inrichting van een dekkend continuüm voor passend onderwijs.

Samenwerkingsverband: Plein 013 (Tilburg e.o.)

Deelnemers

Feniks Talent
Dubbel Plus / SWV Plein 013
SWV Plein 013
Adelbrecht-Windekindschool
basisschool St. Oda
De Biezenhof / Steunpunt HB Samenwerkingsverband Brabantse Wal
Natasja Berends
SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO
Feniks Talent / Novilo
Fontys HKE PAbo Tilburg
(onbekend)
Natuurtalent in t Veld
Bs Nieuweschool
Geertjan Woudsma
Novilo
Organisatie: SWV Plein 013
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Onderzoeker
Organisatie: De Biezenhof / Steunpunt HB Samenwerkingsverband Brabantse Wal
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Intern Begeleider, Ambulant begeleider, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: basisschool St. Oda
Organisatie: Fontys HKE PAbo Tilburg
Organisatie: Dubbel Plus / SWV Plein 013
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Ambulant begeleider, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: Feniks Talent
Functie: Ambulant begeleider
Organisatie: Feniks Talent / Novilo
Functie: Ambulant begeleider, Beleidsmedewerker, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, Uitgever, Directeur
Organisatie: Natuurtalent in t Veld
Organisatie: Adelbrecht-Windekindschool
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Groepsleerkracht
Organisatie: Bs Nieuweschool
Functie: teamleider