Inloggen?

Inloggen Help

De sociale ontwikkeling van begaafde leerlingen

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 31 / 31 )
Spreker(s): Marga Douben (Workshopleider)
Locatie: Zaal 14a

Joep is gisteren boos uit school gekomen. "De juf is stom!", zegt hij. Hij wil niet meer naar school. Van zijn juf kan hij toch niets meer leren....... De juf geeft bij de moeder van Joep aan dat het om een onzinnig dingetje ging. Joep had een verkeerd antwoord gegeven. "Niet waar"' zegt Joep. 

Wat is hier misgegaan? Joep voelt zich niet begrepen en begrijpt de juf Joep eigenlijk wel?

Begaafde kinderen worden vaak niet begrepen en zij begrijpen op hun beurt de omgeving ook vaak niet. Door dit onbegrip ontstaat miscommunicatie en wordt de kloof steeds groter. Een veelgehoorde "klacht" is dat deze kinderen rigide zijn. Problemen groeien uit tot vermoedens, die leiden tot een self-fulfilling prophecy en voor we het weten heeft dit kind een diagnose erbij. 

Deze workshop gaat over de zijnskenmerken van hoogbegaafde kinderen en de gevolgen daarvan voor hun sociale ontwikkeling. In combinatie met hun - vaak- eenzijdig snellere ontwikkeling leidt tot onbegrip zowel bij de kinderen zelf, hun leeftijdgenootjes en volwassenen om hen heen .

Door de zijnskenmerken in ogenschouw te nemen leren wij, volwassenen, begaafde kinderen beter te begrijpen. Door begaafde kinderen te leren omgaan met deze zijnskenmerken begrijpen zijzelf beter hoe de omgeving op hen reageert.  Ze kunnen er beter op inspelen en worden als socialer ervaren. In de training Slim en Sociaal, krijgen de kinderen handreikingen om sociaal begaafder te worden zonder dat hun intellectuele begaafdheid daaronder hoeft te lijden.

Reacties van kinderen en ouders na deze training zijn: "ik kan nu ook veel meer over koetjes en kalfjes praten en daardoor kan ik beter vriendjes maken". Ouders geven aan dat hun kind opener, vrolijker en steviger is geworden. 

In deze workshop wordt zowel ingegaan op de zijnskenmerken, de snellere ontwikkeling van begaafde kinderen en het risico tot misdiagnoses. Ook krijgt u een kijkje in de keuken van de training Slim en Sociaal. 

Deelnemers

Praktijk Liberi
Stichting Conexus
OBS De Distelvlinder
Eva van Geel
Conexus
Thea Bergsma
OBS Widerode
SmartThinkingBreda
Willibrordschool
De Willibrord
Marja van den Hoek
SWV
Manon van der Meulen
Samenwerkingsverband Waterland
Fontys HKE PAbo Tilburg
Michelle Faber
Gomarus College
obs houtrust
PONTE
Het Facet
Het Facet
Valesca Kooijman
(onbekend)
Anouk Nijs
Commanderij College
Margriet Poortinga
Dr. de Visserschool
Lianne Pieters
IKC de Tichelaar
Meike Ueffing
BS Talentrijk
(onbekend)
Organisatie: SmartThinkingBreda
Functie: Eigenaar / Coach
Organisatie: AED Leiden
Organisatie: Praktijk Liberi
Functie: ECHA specialist (hoog)begaafdheid
Organisatie: Josephschool
Organisatie: De Willibrord
Organisatie: Sherpa
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Therapeut
Organisatie: Fontys HKE PAbo Tilburg
Organisatie: Willibrordschool
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Intern Begeleider, Remedial Teacher
Organisatie: obs houtrust
Organisatie: Het Facet
Organisatie: Het Facet
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)
Organisatie: PONTE
Organisatie: Adveku
Organisatie: Ponte
Functie: Leerkracht Plusklas
Organisatie: OBS De Distelvlinder
Functie: Ambulant begeleider, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 4, Lid MHB-groep BePO
Functie: Orthopedagoog
Organisatie: Stichting Conexus
Organisatie: 't Kofschip