Zingeving: wat is de diepere betekenis voor hoogbegaafden?

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 27 / 30 )
Spreker(s): Truus van der Kaaij (Workshopleider)
Locatie: Zaal 7

Algemeen
Wat is de ziekmakende en wat is de gezondmakende werking van opvoeding en onderwijs voor de volwassen leeftijd? Vanuit jarenlang psychologisch onderzoek is bekend dat ervaringen uit de kindertijd en de jeugd oorzaak kunnen zijn van lichamelijke en psychische klachten op volwassen leeftijd. We kijken naar enkele beslissende factoren voor onderwijs en opvoeding voor de rest van het mensenleven.

Bijzondere aspecten van hoogbegaafdheid
Hoogbegaafden en hooggevoeligen voelen zich aangetrokken tot levensbeschouwing, als de omgeving dit niet belemmert (Webb, 2015)*. Ze vragen altijd naar de zin van wat ze tegen komen. Hoe kunnen we hun behoefte aan zingeving en het zoeken naar een existentiële dimensie zó voeden, dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van levensbeschouwing voldoende in hun rugzakje krijgen om later niet “hongerig aan overvolle tafels” te zitten.

Leerproblemen
In deze workshop zullen de DSM-labels op een andere manier bekeken worden. Niet vanuit een clustering van symptomen maar vanuit een systematische indeling van de psyche. We kunnen op de psyche het levensprincipe van ademen (de polariteit van contractie en expansie) toepassen. Op de drie continuümlijnen van de psyche, de lijn van het denken, voelen en willen, vormen chaos (centrifugaal) en verstarring (centripetaal) de uitersten. We kiezen voor deze manier van kijken omdat het ons handvatten geeft voor pedagogische maatregelen en ons niet meteen drijft naar medicalisering. Genezend opvoeden kan door de omgeving worden ingezet. 

Gedragsproblemen
Hoogbegaafden met een leerprobleem (Twice Exceptional - 2E) zijn ook hooggevoelig. De Poolse psychiater Kazimierz Dabrowski sprak in dit kader van overexcitability (OE) en noemde vijf domeinen van OEs. Met een groep artsen en therapeuten onderzocht ik een paar jaar lang de vraag of deze hooggevoeligheid eigentijds is: is nu normaal wat voorheen uitzonderlijk was? We pasten differentiaal diagnostiek toe binnen hooggevoeligheid. Hoe zitten de hoogsensitieven in hun vel? Verbinden ze zich voldoende met hun lichaam? Wat nemen we waar? Wat kunnen we doen?

* Webb, J., 2015, mondeling tijdens de conferentie Een leven lang hoogbegaafdheid in ontwikkeling, Amsterdam

Truus van der Kaaij houdt zich al 35 jaar bezig met persoonlijkheidsontwikkeling en geesteswetenschap. Ze studeerde Engels, Speciaal Onderwijs, volgde de opleiding tot dyslexie-specialist en de ECHA-opleiding. Ze werkte lange tijd als IB-er en Remedial Teacher op de Europese School Bergen, leidde de Zomeracademie voor volwassen hoogbegaafden, was docententrainer in het VO, en module docent bij InHolland voor de cursus “Hoogbegaafdheid Realiseren”. Ze gaf oudercursussen en had haar eigen coachpraktijk voor de begeleiding van hoogbegaafden. Ze droeg jarenlang de persoonlijkheidstheorie van Dabrowski uit onder professionals. Nu verzorgt ze workshops en lezingen, schrijft ze en werkt ze aan diverse projecten.

Deelnemers

Fenna Smit
Passend Onderwijs Almere
Leonieke Boogaard Advies, Begeleiding en Coaching
Adviespraktijk Hoogbegaafdheid
Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker Talentontwikkeling Overijssel & Oost Gelderland
Bureau Talent
De Talentencoach
Baarnsch Lyceum
Bart van de Voort
OBS de Rietpluim
Stichting Buiten Gewoon
(onbekend)
Farid Faasen
(onbekend)
(onbekend)
Bureau Flore
(onbekend)
Delta-Plus Training & Consultancy
Feniks Talent
BS Nieuweschool
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Marianne Rongen Hofmans
Wittering.nl
OBS Panta Rhei
Burgemeester Amersfoordtschool
(onbekend)
Henry Pierik
Pieter Zandt sg
CBS De Regenboog
Gewoonbijzonder, praktijk voor orthopedagogiek en psychologie
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties