Inloggen?

Inloggen Help

De sociaal-emotionele gevolgen van versnellen

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 48 / 50 )
Spreker(s): Lianne Hoogeveen (Workshopleider)
Locatie: Zaal 12

Veel mensen zijn bezorgd dat versnellen problemen op zal leveren en wel met name op het sociaal emotionele vlak. Deze bezorgdheid is begrijpelijk, maar door deze bezorgdheid wordt wel eens een belangrijk punt over het hoofd gezien. (Hoog)begaafde leerlingen hebben door hun cognitieve voorsprong vaak heel andere interesses en sociale verwachtingen dan leerlingen van hun eigen leeftijd. Daarom kan het zijn dat leerlingen geïsoleerd raken in hun groep en kan de indruk ontstaan dat leerlingen achterlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In veel gevallen blijkt in de praktijk echter dat leerlingen na een versnelling in dit opzicht juist beter gaan functioneren. Dit komt waarschijnlijk omdat het (hoog)begaafde kind in cognitief opzicht vaak makkelijker aansluiting vindt bij wat oudere leerlingen.

Uit internationaal onderzoek bij (hoog)begaafde leerlingen die versneld waren naar een volgende groep, is gebleken dat dit voor hen een effectieve onderwijsaanpassing is. Versnelde hoogintelligente leerlingen functioneren zeker niet minder en soms zelfs beter op sociaal emotioneel gebied dan niet versnelde hoogintelligente leerlingen. Er blijken nauwelijks verschillen in zelfconcept te bestaan en versnelde leerlingen functioneren beter op cognitief gebied, hebben niet meer of minder contacten of andere activiteiten dan niet versnelde hoogintelligente leerlingen en worden door hun ouders en leerkrachten hetzelfde of positiever beoordeeld als niet versnelde hoogintelligente leerlingen wat betreft de meeste gedragskenmerken.

Versnellen is voor de grote groep (hoog)begaafde leerlingen een effectieve onderwijsaanpassing, maar dat betekent niet dat versnellen voor iedere individuele (hoog)begaafde leerling een positief effect heeft. De keus om te versnellen zal daarom voor iedere individuele (hoog)begaafde leerling apart en zeer weloverwogen genomen moeten worden.

In deze workshop gaat Lianne in op bovenstaande en op de vraag op welke manier versneld kan worden, zodat het aansluit op het doel van onderwijs en een passend antwoord biedt op hoe dit doel op dat moment voor de betreffende leerling het beste bereikt kan worden.

Dr. Lianne Hoogeveen is GZ-psychoog en hoofd van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO), dat sinds 1 januari 2014 deel uitmaakt van het ITS. Ze verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Lianne heeft o.a. bijgedragen aan het boek 'A nation empowered: Evidence Trumps the Excuses Holding Back America’s Brightest Students' dat een overzicht biedt van de wetenschappelijke onderbouwing voor versnellen als effectieve onderwijsaanpassing.

Deelnemers

OBS De Marlijn
Jikke Emmelkamp
OBS Ter Borch
Gomarus College
Incontexto Orthopedagogen
SWV Plein 013
BS Neel
De Poel Coaching
Willem de Zwijger
Corine Holtrop-Brouwers
OBS 't Schrijverke
Lieneke Lunenborg
Samenwerkingsverband Midden-Limburg
Eduvier onderwijsgroep
Ellen Nooren
Eduvier onderwijsgroep
Radboud Centrum voor Begaafdheidsonderzoek / Radboud Universiteit
basisschool de Wieling
SlimVaardig
(onbekend)
KBS De Langewieke
Basisschool de Triangel
Joke Bonenberg
(onbekend)
Michelle Faber
Gomarus College
(onbekend)
(onbekend)
PPO Rotterdam
Dr. De Visserschool
De Tovercirkel
(onbekend)
OBS De Toonladder
Anja Dröge Onderwijsadvies
Edith van de Sande
Nutsschool M.M. Boldingh
Marry Verschuur
Nutsschool Boldingh
Stichting Nije Gaast
De Schothorst
KBS De Vlieger
Corlaer College
Leontine Teeuw
Prins Bernhardschool
OBS Panta Rhei
obs panta rhei
kindcentrum Het P@rk
Helga van Engelenburg
PPO Rotterdam
Fier Hoogbegaafd
MarklandCollege
Jelly Wester-Veenstra
obs De Flint
b.s. De Regenboog
St. Plechelmusschool
Organisatie: Dr. De Visserschool
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht, Groep 1, Groep 2, Specialist begaafdheid
Organisatie: Incontexto Orthopedagogen
Functie: orthopedagoge
Organisatie: SWV Plein 013
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Onderzoeker
Organisatie: De Tovercirkel
Functie: Schoolleider, Specialist begaafdheid, Bestuurslid BPS
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: SlimVaardig
Organisatie: Gomarus College
Functie: Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Onderbouw, Bovenbouw, Mentor
Organisatie: Basisschool de Triangel
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling
Organisatie: Anja Dröge Onderwijsadvies
Organisatie: kindcentrum Het P@rk
Organisatie: OBS De Toonladder
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 4, Specialist begaafdheid
Organisatie: Stichting Nije Gaast
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)
Organisatie: Radboud Centrum voor Begaafdheidsonderzoek / Radboud Universiteit
Functie: Beleidsmedewerker, Onderzoeker, Opleider/trainer, hoofd Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
Organisatie: Willem de Zwijger
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Groep 7, Bovenbouwcoördinator
Organisatie: Eduvier onderwijsgroep
Organisatie: Corlaer College
Organisatie: OBS De Marlijn
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 3
Organisatie: De Poel Coaching
Organisatie: b.s. De Regenboog
Organisatie: BS Neel
Organisatie: OBS Panta Rhei
Organisatie: St. Plechelmusschool
Functie: Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, Specialist begaafdheid
Organisatie: PPO Rotterdam
Organisatie: Fier Hoogbegaafd
Functie: Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Eigenaar
Organisatie: KBS De Langewieke
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht, Gedragsspecialist
Organisatie: basisschool de Wieling
Organisatie: 't Kofschip
Organisatie: De Schothorst
Organisatie: KBS De Vlieger
Organisatie: obs panta rhei
Organisatie: MarklandCollege
Functie: Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling
Organisatie: Novilo
Functie: Opleider/trainer