Inloggen?

Inloggen Help

(H)erkenning van dyslexie bij begaafde kinderen

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 25 / 40 )
Spreker(s): Willeke Rol (Workshopleider)
Locatie: Zaal 10

Laurens (12) speelt fabelachtig viool. Niemand vermoedde dat hij nauwelijks noten kon lezen. Tot hij een ingewikkeld stuk vol tertsen moest instuderen, daarbij niet meer genoeg aan zijn gehoor had en “door de mand viel”.

Kinderen, die zowel hoogbegaafd als dyslectisch zijn, vallen op school niet op: hun hoge intelligentie en grote woordenschat stellen hen in staat om leesproblemen lange tijd te verbloemen. Tegelijkertijd voorkomt de dyslexie dat de hoogbegaafdheid uit de verf komt. Daardoor gebeurt het vaak dat beide karakteristieken pas worden ontdekt in groep 7, 8 of nog later.

Het leerlingvolgsysteem geeft  aanwijzingen bij hoogbegaafde kinderen of er een mogelijke dyslexie aanwezig is. Ook het gebruik van het dyslexieprotocol en een gedegen uitwerking van de DMT en KLEPEL Test geeft een indicatie.

In de workshop wordt aan de hand van casus inzicht gegeven over de signalering van de hoogbegaafde/dyslectische kinderen en hoe het leerlingvolgsysteem  gelezen kan worden.

Deelnemers

Julianaschool
Feniks Talent
Rob van der Heijden
OBS de Brink
OBS De Marlijn
Elles Steenvoort-Huijsmans
RKBS De Paradijsvogel
DINK Kinderpsychologie
Ingrid Schmitz-Geurts
bs De Zonnewijzer
Bright Kids
ZIEN in de Klas
RKBS De Paradijsvogel
cbs De Ichthus
basisschool de Leydraad
SPO Condor
De Sprong
Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Caeciliaschool
(onbekend)
De Tovercirkel
Power Play Education
Leontine Teeuw
Prins Bernhardschool
MarklandCollege
b.s. De Regenboog
Annemiek Prinsen
PCBO De Wonderboom
Organisatie: De Tovercirkel
Functie: Schoolleider, Specialist begaafdheid, Bestuurslid BPS
Organisatie: GBO2
Functie: Onderwijskundige, Orthopedagoog en Specialist Gifted Education (ECHA)
Organisatie: Julianaschool
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 3
Organisatie: Bright Kids
Functie: Directeur, begeleider plusklassen en opzetten plusklassen, coach/counseller, trainer leren leren, familieopstellingen
Organisatie: cbs De Ichthus
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Intern Begeleider
Organisatie: Feniks Talent
Functie: Ambulant begeleider
Organisatie: OBS De Marlijn
Organisatie: SPO Condor
Organisatie: st. joris
Organisatie: DINK Kinderpsychologie
Functie: Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
Organisatie: b.s. De Regenboog
Organisatie: Caeciliaschool
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5
Organisatie: Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Functie: Orthopedagoog, Onderzoeker, Orthopedagoog: begaafdheidsonderzoek, Dyslexiebehandelaar, SMPG facilitator
Organisatie: De Sprong
Organisatie: ZIEN in de Klas
Organisatie: RKBS De Paradijsvogel
Organisatie: basisschool de Leydraad
Organisatie: Power Play Education
Functie: Groep 5, Bovenbouwspecialist begaafdheid
Organisatie: MarklandCollege
Functie: Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling