Begaafdheid en emotionele ontwikkeling

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 49 / 50 )
Spreker(s): Lotte van Lith (Workshopleider)
Locatie: Zaal 8

'Stel dat' de leerling die inhoudelijk en analytisch bijzonder veel verbanden legt, en blijk geeft van een eigenzinnig, creatief begrip van zijn wereld, zich ook emotioneel sterk bindt met hetgeen hij opvallend anders waarneemt en duidt? Waar trekt hij persoonlijke grenzen, en hoe maakt deze leerling een keuze uit de intensiteit en complexiteit van de verbindingen die hij voor mogelijk houdt? Onderscheidt het begaafde kind een sociaal aangepaste reactie van zijn buitengewone, sociale vindingrijkheid of onconventionele interesse en leergierigheid? Welke invloed hebben zijn bevindingen op dit gebied op zijn zelfbeeld, welke gevoeligheden zullen hierbij een centrale rol innemen en hoe gaat de leerling binnen de schoolsetting of binnenshuis om met de uitingsvormen en beleving van zijn gevoeligheden? En met name: hoe oog te houden voor zijn individuele kenmerken en belevingswereld, én gedeelde behoeften en plaats te midden van de groep? Hoe ontwikkelt het begaafde kind zijn focus op persoonlijke doelen, en past hij de verwezenlijking hiervan aan op zijn eigen bevindingen, en de uitdagingen die hij in wisselwerking met zijn omgeving ondergaat en uitkiest? 

Theorie, reflectie en oefening rondom deze vragen komen samen in deze workshop.

Tijdens de workshop verkennen we de mogelijke betekenis van intensiteit van beleving binnen persoonlijke ontwikkeling. Meer specifiek zullen we dit binnen een kader van emotionele ontwikkeling plaatsen. Dabrowski’s theorie van positieve desintegratie (TPD) zal hierbij de inspiratiebron zijn. De TPD kent steeds meer bekendheid binnen het begaafdheidsonderwijs, en is voor veel begaafdheidsdeskundigen een belangrijke stimulans tot nader begrip en onderzoek.

Binnen Dabrowski’s visie wordt intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving op een ontwikkelgerichte wijze begrepen. Begaafdheid wordt hierbij niet op een negatief-problematiserende manier benaderd, en de sociaal geaccepteerde norm is niet bepalend voor de plek die begaafdheid kent binnen emotionele ontwikkeling, en andersom. 

Tijdens het eerste gedeelte van de workshop zullen we nader kennismaken met de theorie van positieve desintegratie. Tegelijkertijd zullen we een begrip van en voor begaafdheid onderzoeken, dat nauw aansluit bij belangrijke aandachtspunten van emotionele ontwikkeling, waaronder hoge gevoeligheid, een sterke wens tot autonomie en gedrevenheid. De theorie wordt ondersteund door voorbeelden. De deelnemers worden mee op onderzoek genomen naar de belangrijke vraagstukken van, en mogelijke invalshoeken op het thema emotionele ontwikkeling. Tijdens het tweede gedeelte zullen we tevens oefeningen gaan maken, die de vertaalslag van de theorie naar de sociale en persoonlijke praktijk stimuleren.

De workshop is geschikt voor iedereen die zich op persoonlijk en/of professioneel vlak interesseert in begaafdheid, en toegankelijk voor kenners en verkenners van de theorie. Meer specifiek zal er ruimte zijn om in te zoemen op vraagstukken die zich op school, thuis of elders voordoen, en een beroep doen op de creativiteit en flexibiliteit van opvoeders, leraren, en andere begeleiders.

Lotte van Lith specialiseert zich via haar praktijk en onderzoek in begaafdheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt als coach voor begaafde en gevoelige personen, organiseert workshops en geeft lezingen over deze thematiek. De theorie van positieve desintegratie is daarbij een belangrijke, maar niet enige bron van inspiratie. 

Deelnemers

National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Kinderfysiotherapie regio westland
Verschil in Talent
Rob van der Heijden
OBS de Brink
Eerste Nederlandse Montessorischool
Marjan Boeve
Leer-Krachtig Houten
A Lot Of Complexity
DINK Kinderpsychologie
OBS De Distelvlinder
De WijsWijzer
De Boomhut - praktijk voor orthopedagogie
Corine Kreeftenberg
SBO de Korenburg
(onbekend)
Top-klas Dr. Schaepmanstichting
Berdien van der Werf
OBS Widerode
Elles Krakers
OBS Widerode
SmartThinkingBreda
MOOI Begaafd
(onbekend)
(onbekend)
Talentbloeier
Eensteen begeleiding
Praktijk Psynergiek Oosterbeek
CBS De Bernebrêge
Basisschool De Burchtgaarde
Marja van den Hoek
SWV
15de Montessorischool Maas en Waal
Talentig
De Talentenhaven
Archipel
Gemelle Zinzen
Zinzen
Smart Senses
CBS Het Mozaiëk
Annette van Leeuwen
SBO De Wenteltrap
Corlaer College
Stichting Prodas
Jacqueline Smith
obs Jan Harmenshof
ROC Nova College
Monica Jorna
(onbekend)
Patricia Hof
(onbekend)
BS Nieuweschool
Bureau Onderwijs Plus
Platform Bèta Techniek
HB-trainingen
(onbekend)
SIENY LITTINK BEELDCOACH
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties