Het belang van bewuste aandacht voor identiteitsontwikkeling in het VO

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 13 / 30 )
Spreker(s): Bart Smoors (Workshopleider)
Locatie: Zaal 4

"Gelukkig leren ontwikkelen"

Ervaring leert dat veel meer- en hoogbegaafde kinderen op zeer jonge leeftijd al het gevoel hebben dat ze ‘anders’ zijn. Ze zijn geïnteresseerd in andere dingen dan hun leeftijdgenootjes, lachen om andere grapjes…. Dit idee ‘anders’ te zijn, kan in het primaire onderwijs een negatieve bijklank krijgen na de bewustwording dat hij of zij anders is, terwijl alle overige leerlingen meer ‘hetzelfde’ lijken. Deze bewustwording kan ervoor zorgen dat de betrokken leerling gaat twijfelen aan zichzelf, zich steeds probeert aan te passen of zich alleen voelt. Meer- en hoogbegaafde kinderen zijn vaak een meester in het zich aanpassen en hoewel het dus niet altijd te zien is, is het dan ook niet vreemd dat kinderen die al zo jong te maken hebben met tal van onzekerheden over zichzelf het vaak moeilijk vinden een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.

In de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs komen leerlingen in de puberteit, de levensfase waarin kinderen zich los maken van hun ouders en zich spiegelen aan hun omgeving, hun peers, om uit te zoeken wie zij zelf zijn en om zich te vormen. In de onderbouw is het dus van groot belang dat er een omgeving wordt aangeboden waarbinnen leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bart Smoors is projectcoördinator van Talent HZM, een onderwijsstroom voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van SG Huizermaat, waar identiteitsontwikkeling een belangrijke pijler vormt.

Deelnemers

De Talentencoach
Hoogbloeier cvba
Femke Beerten
Abdelhak Ben Aissa
Gemeente Amsterdam
SG Huizermaat
Leren leren coach
Theresialyceum
Jan van Egmond Lyceum
Oudervereniging Pharos
Gewoonbijzonder, praktijk voor orthopedagogiek en psychologie
Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening
(onbekend)
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties