Samen leren met gelijkgestemden

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 28 / 30 )
Spreker(s): Minka Dumont (Workshopleider)
Locatie: Zaal 19

Kijken we naar wat een gedegen onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen inhoudt, dan wordt al snel gedacht aan uitdagende lesmaterialen. Maar een uitdagend lesprogramma waarin de leerling alle leerstof alleen en zelfstandig moet doorlopen is alles behalve ideaal. Misschien nòg wel belangrijker voor de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen is de mogelijkheid te leren met gelijkgestemden. 

Hoogbegaafden hebben andere sociale en emotionele behoeften dan hun leeftijdsgenoten. Sommige hoogbegaafden vinden goed hun weg in het reguliere onderwijs. Veel hoogbegaafde leerlingen hebben echter niet alleen een aangepast leeraanbod nodig, maar ook extra ondersteuning voor een goede en evenwichtige sociale en emotionele ontwikkeling.

Er is in Nederland en in het buitenland onderzoek gedaan naar de meerwaarde van deelname aan speciale hoogbegaafden-programma's, zoals bijvoorbeeld een plusklas. Tijdens deze workshop komen resultaten van verschillende nationale en internationale onderzoeken aan bod. Daarnaast is er veel ruimte voor uitwisselen. 

Uitgangspunten:

  • Hoogbegaafde leerlingen hebben andere behoeften dan de reguliere leerling en dit betekent dat zij een ander (leer)aanbod nodig hebben
  • Hoogbegaafden samen groeperen biedt academische, sociale en emotionele voordelen 
  • Er zijn vele verschillende manieren om de hoogbegaafde leerlingen te selecteren en te groeperen - de ene effectiever dan andere
  • Het simpelweg bij elkaar zetten van de hoogbegaafde leerlingen is geen garantie voor succes. Van invloed zijn ook de expertise van de leerkracht, een gedifferentieerd aanbod, de hoeveelheid beschikbare tijd etc.
  • Een HB-programma, dat de hoogbegaafden (voor bepaalde tijd per week) bij elkaar plaatst en een uitdagend leerprogramma biedt dat aansluit bij de (leer)behoeften van de leerlingen, is een effectieve manier om tegemoet te komen aan de academische, sociale en emotionele behoeften van de hoogbegaafde leerlingen.

Minka Dumont heeft ruim tien jaar ervaring in het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Zij zal in deze workshop theorie koppelen aan haar praktijkervaringen. Daarnaast denken we samen na over een 'ideaal HB aanbod'  en over de  manier waarop dit kan worden gerealiseerd.

Het is een workshop geschikt voor de ervaren èn de beginnende (plusklas) leerkracht. 

Deelnemers

Hogeschool InHolland
De WijsWijzer
(onbekend)
Top-klas Dr. Schaepmanstichting
obs Panta Rhei
KBS De Langewieke
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
Iris van Aalst
Arnhemse Montessorischool
Basisschool De Geldershof
OBS de Ontdekking
(onbekend)
BSI - Radboud Universiteit Nijmegen
habitZ onderwijsmarketing & communicatie
(onbekend)
Rehobothschool
Bs Nieuweschool
De Zevensprong
Pcb De Zevensprong
Karuna Kinderpraktijk
Vera Folkerts-Philippens
(onbekend)
Anja Dröge Onderwijsadvies
Marjolein Claessen
Bureau Onderwijs Plus
KBS De Vlieger
Ester van Ballegooijen
Gert Bakker
s.g. Pieter Zandt
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties