Denksessie 'Persoonlijk leiderschap'

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 14 / 15 )
Spreker(s): Dick van Hennik (Workshopleider)
Locatie: Zaal 5

Hoogbegaafde leerlingen vertonen met grote regelmaat een sterke wil en zij worden wel omschreven als 'eigen-wijs'. Vele hebben moeite zich te voegen naar een autoriteit waarvoor of voor wie zij geen waardering kunnen opbrengen. Hoe gaan we daar nu mee om? Geïnspireerd door het onlangs verschenen boek 'Autoriteit' van Paul Verhaeghe, wil Dick van Hennik de deelnemers een aantal vragen voorleggen teneinde deze problematiek uit te pluizen.

De sterk piramidale top-down autoriteit is verdwenen, met als resultaat dat opvoeders het nu verschrikkelijk moeilijk hebben, stelt Verhaeghe:

‘Zowel leerkrachten als ouders zijn bang geworden een autoritaire positie in te nemen, het resultaat van ongetwijfeld goed bedoelde maar verkeerd begrepen pedagogische principes van het genre “kinderen moeten inspraak krijgen”. Om een of andere reden hoort gezagsgetrouw denken bij een conservatief gedachtegoed en een anti- autoritaire instelling bij progressieve bewegingen. Maar de gedachte dat opvoeding, en ruimer, een maatschappij zonder autoriteit kan is natuurlijk een dwaling van formaat.’
                                              

Citaat Paul Verhaeghe in Filosofie Magazine

Als we in onze samenleving niet zonder autoriteit kunnen, maar ook niet terug willen of kunnen naar oude opvattingen daarover, wat moeten we dan doen? In hetzelfde artikel waar het bovengenoemde citaat aan is ontleend, licht Verhaeghe zijn pleidooi toe voor het omarmen van het begrip horizontale autoriteit.

Dick van Hennik koppelt dit begrip aan de praktijk van de onderzoekende dialoog in groepen en teams, welke is gebaseerd op de techniek van het socratisch groepsgesprek. In onze geïndividualiseerde samenleving gaan we in steeds sterkere mate uit van de persoonlijke autonomie. Wordt leraren die autonomie gegund? En hoe zit het met de leerlingen? Wat doen schoolleiders en bestuurders met de autonomie van docenten en leerlingen en in hoeverre benutten ze hun eigen autonomie? Het is bewezen dat hoogbegaafde leerlingen floreren als ze hun eigen plan kunnen trekken. Krijgen leraren en leerlingen de gelegenheid om die ruimte te benutten? En benutten ze hun autonome ruimte ook als ze de gelegenheid inderdaad krijgen?

Dit soort vragen komt aan de orde tijdens de denksessie ‘Persoonlijk leiderschap’. De sessie heeft het karakter van een onderzoekende groepsdialoog. (Maximaal 15 deelnemers)

Dick van Hennik heeft een eigen adviesbureau en is voorzitter van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen.

 

ZIE VOOR DE SAMENVATTING ONDER 'MEDIA EN DOWNLOADS'

Media & Downloads

Deelnemers

De Begaafden Wijzer
Vereniging Begaafdheidsprofielscholen
SPO Condor
Bart van de Voort
OBS de Rietpluim
Jongleren.biz
Natuurtalent in t Veld
Wilhelminaschool
Unique-Talentbegeleiding
Tania Gevaert
(onbekend)
Vera Folkerts-Philippens
(onbekend)
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Annette Oorthuysen
Jan van Egmond Lyceum
Caroline Melman
(onbekend)
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties