Inloggen?

Inloggen Help

Visueel-ruimtelijk denken, onopgemerkt slim zijn.

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 42 / 50 )
Spreker(s): Marita van den Hout (Workshopleider)
Locatie: Zaal 12

"Alle hoogbegaafden kunnen denken in beelden."

Is dit wel waar? 

Wat is visueel denken, wat is ruimtelijk denken? Wanneer ben je een beelddenker?

Dr. Linda Kreger Silvermann zegt; "extreem begaafden, wiskundige leerlingen en extreme beelddenkers denken anders." Hoe is dan dat denken? Hoe herken ik dat bij leerlingen?

De meeste mensen hebben een voorkeur voor het denken in taal, anderen voor het denken in gebeurtenissen, sommige doen beide.

Begaafde leerlingen met een grote voorkeur voor visueel en ruimtelijk denken (extreme beelddenkers), hebben een zwakte voor het talige lineaire denken. Deze leerlingen hebben een schoolgerelateerd leerprobleem. Scholen zijn niet ingericht voor creatieve divergente top-down denkers. Deze leerlingen worden twice exceptional genoemd (2E). Ze zijn zeer begaafd, maar leren niet zoals het op school wordt gedoceerd. Vaak worden zij dan ook niet gezien als zijnde begaafd, maar worden alleen in hun zwakte gezien. Deze kinderen verliezen hun eigenwaarde, voelen zich dom en verdrinken in het systeem.

Door gerichter te kijken naar de subscores bij intelligentietesten en resultaten op methodegebonden toetsen en CITO toetsen, kan je een begaafde beelddenker herkennen. Daarnaast zijn er specifieke talenten die we vaker zien bij begaafde beelddenkers.

Door deze kinderen te zien in wie ze zijn, en te ondersteunen om ze in hun talent te laten groeien, zullen ze hun wilskracht inzetten om gelukkig(er) groot te worden.

Marita is gespecialiseerd in het begeleiden van onderpresterende begaafde beelddenkers. Zij doet beelddenkonderzoeken en signaleert begaafde beelddenkers. Daarnaast is zij remediaal specialist en remedieert de begaafde beelddenker zodat deze zijn manier van leren ontdekt en daarmee weer mee kan gaan doen in het reguliere onderwijs.

Leren van jouw weg is het motto geworden van Beren van jouw weg.

Deelnemers

PCBO Plusprogramma
De Kring
Beren van jouw weg, directeur
Marleen Willemze
de leerstek
PCBO Meppel
Lonneke Snijder.nl
HB-Hulp Advies en Begeleiding
Griftland College
Kinderen Centraal
Da Vinci Eemland Amersfoort e.o
(onbekend)
Kijkwijs | Je klas in zicht
Hoogbloeier cvba
Orionlyceum
St. Alexanderschool
Wilhelminaschool
Praktijk Kita
Joke de Vries
OBS 't Montferland
EHP-Belgique
Basisschool Talentrijk
Brede School Kwintijn
CBS Het Mozaiëk
Mauritsschool
Andrea Herkelman
Mauritsschool
Marco Visser
(onbekend)
Voorbeeldigleren
Develhoek
Henriët Marinus
CBS Het Palet
De Horizon
Fier Hoogbegaafd
Marina Zuidam
Kronenburgh
(onbekend)
Nutsschool voor bo
Inge Berg-Andersen
(onbekend)
Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening
Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid, Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
Organisatie: Lonneke Snijder.nl
Functie: Begeleider peergroep(en), Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Specialist (hoog)begaafdheid
Organisatie: Basisschool Talentrijk
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid
Organisatie: Beren van jouw weg, directeur
Functie: Ambulant begeleider, Begeleider peergroep(en), Onderzoeker, Specialist begaafdheid, ECHA specialist in gifted education, SENG Model Parent Group facilitator
Organisatie: Da Vinci Eemland Amersfoort e.o
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep)
Organisatie: PCBO Plusprogramma
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht, Ambulant begeleider, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Specialist begaafdheid
Organisatie: CBS Het Mozaiëk
Functie: onderwijsondersteuning, coaching
Organisatie: Voorbeeldigleren
Functie: Organisator Hoogbegaafden Cafe Haarlem , Trainer en huiswerkcoach
Organisatie: Brede School Kwintijn
Organisatie: Wilhelminaschool
Organisatie: De Horizon
Organisatie: Hoogbloeier cvba
Organisatie: HB-Hulp Advies en Begeleiding
Functie: Ambulant begeleider
Organisatie: Develhoek
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht, Gespecialiseerde leerkracht, Leer- en gedragsproblemen, Groep 7
Organisatie: Support2learn
Functie: Specialist begaafdheid, eigenaresse
Organisatie: Griftland College
Organisatie: De Kring
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht, Groep 2, Groep 3
Organisatie: Nutsschool voor bo
Organisatie: Kinderen Centraal
Organisatie: Orionlyceum
Organisatie: Kijkwijs | Je klas in zicht
Functie: Specialist leren & Onderwijscoach, plusklasleerkracht
Organisatie: Sarkon
Organisatie: Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening
Organisatie: PCBO Meppel
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Leer- en gedragsproblemen, Groep 6, Groep 7
Organisatie: LBSB
Organisatie: St. Alexanderschool
Organisatie: Fier Hoogbegaafd
Functie: Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Eigenaar
Organisatie: EHP-Belgique
Organisatie: OPGO
Organisatie: Praktijk Kita
Organisatie: Mauritsschool