Inloggen?

Inloggen Help

De begeleiding van begaafde leerlingen met lees- en/ of spellingsproblemen

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 56 / 60 )
Spreker(s): Elise de Bree (Workshopleider)
Locatie: Zaal 16

In deze workshop staat de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen centraal. Om dat onderwerp goed uit te werken zullen we aan de hand van casussen aan de slag gaan met het herkennen, verklaren en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen.

Allereerst komt de diagnose van dyslexie en herkennen van lees- en spellingsproblemen aan bod. Daarbij wordt ingegaan op ernst en hardnekkigheid van lees- en spellingsproblemen, bij leerlingen in het algemeen en bij hoogbegaafde leerlingen in het bijzonder. Ook de risicofactoren voor lees- en spellingsproblemen worden besproken, zoals cognitieve risicofactoren, en hoe deze zich anders kunnen manifesteren bij hoogbegaafde kinderen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van intelligentie- en lees-gerelateerde protectieve factoren en hoe deze effect kunnen hebben op zowel de risicofactoren als de uitingsvorm van de lees- en spellingsproblemen. Tot slot wordt ingegaan op de ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingsproblemen, zowel het remediëren als het leren compenseren. Centraal staat daarbij het lastcriterium: het ervaren van last van de lees- en spellingsproblemen. We zullen daarvoor eerst kort de effectiviteit van ondersteuning bespreken voor reguliere leerlingen met dyslexie en lees- en spellingsproblemen, voordat we ingaan op de ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen

Deelnemers

C. E. Bosch
PCBO Plusprogramma
Feniks Talent
Vincent van Goghschool
Dr. Schaepmanstichting
(onbekend)
Advies Diagnostiek en Begeleiding
Elles Steenvoort-Huijsmans
RKBS De Paradijsvogel
Talent 3XL
Marleen Willemze
de leerstek
PCBO Meppel
ZIEN in de Klas
(onbekend)
Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt
Cnopiusklas Zwolle
RKBS De Paradijsvogel
Natasja Berends
SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO
basisschool de Leydraad
ECPO Het Spectrum
Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker Talentontwikkeling Overijssel & Oost Gelderland
HB-Hulp Advies en Begeleiding
Psychologische dienstverlening IJsselgroep
Manon van der Meulen
Samenwerkingsverband Waterland
Henny van der Graaf
Samenwerkingsverband Waterland
Annie ter Hoekstra-Steege
Constantijnschool
De Amsterdamsche School
De Sprong
Stedelijk Gymnasium Nijmegen
habitZ onderwijsmarketing & communicatie
Delta-Plus Training & Consultancy
Nicole Otter
(onbekend)
Mirjam van den Broek
Basisschool Het Vianova
IKC de Tichelaar
jenaplan basisschool de Carrousel
Femke Goossens
Jenaplanbasischool de carrousel
(onbekend)
De Leidse Aanpak
Geniaal Voor Jou
Universiteit van Amsterdam
Basisschool Talentrijk
Brede School Kwintijn
Obs Vleuterweide
Merle Hooijman
J.H. Donnerschool.
Marco Visser
(onbekend)
Anne-Mieke Tijselink
Ster(k) in Beeld
(onbekend)
jessica de vries
(onbekend)
Henriët Marinus
CBS Het Palet
Inge Berg-Andersen
(onbekend)
Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker Talentontwikkeling Overijssel & Oost Gelderland
Functie: Kwartiermaker Toptalenten Overijssel & Oost-Gelderland; projectleider KWTO; zelfstandig onderwijsadviseur
Organisatie: Talent 3XL
Functie: Opleider/trainer
Organisatie: Basisschool Talentrijk
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid
Organisatie: Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt
Functie: Onderzoeker, Specialist begaafdheid, Orthopedagoog
Organisatie: PCBO Plusprogramma
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht, Ambulant begeleider, Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Specialist begaafdheid
Organisatie: Advies Diagnostiek en Begeleiding
Organisatie: Josephschool
Organisatie: Cnopiusklas Zwolle
Functie: Docent, Coordinator Cnopiusplusklassen, Begeleider van hoogbegaafde leerlingen
Organisatie: Brede School Kwintijn
Organisatie: Geniaal Voor Jou
Functie: Zelfstandig coach en leerkracht van hoogbegaafde kinderen en jongeren. RET training.
Organisatie: IKC de Tichelaar
Functie: specialist hoogbegaafdheid, leerkracht van het Leerlab
Organisatie: Feniks Talent
Functie: Ambulant begeleider
Organisatie: HB-Hulp Advies en Begeleiding
Functie: Ambulant begeleider
Organisatie: Support2learn
Functie: Specialist begaafdheid, eigenaresse
Organisatie: jenaplan basisschool de Carrousel
Organisatie: Het ABC
Functie: Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: ABV
Functie: Onderzoeker, Gepromoveerd op HB+ASS, Gz-Psycholoog, Klinisch Pedagoog, NIP K&J-Psycholoog Specialist
Organisatie: C. E. Bosch
Organisatie: Obs Vleuterweide
Organisatie: Psychologische dienstverlening IJsselgroep
Organisatie: Dr. Schaepmanstichting
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid, Kindercoach
Organisatie: Delta-Plus Training & Consultancy
Functie: Beleidsmedewerker, Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, adviseur
Organisatie: PCBO Meppel
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Leer- en gedragsproblemen, Groep 6, Groep 7
Functie: Innovatieleider Brain Blocks, leerkacht HB groep + lid Expertiseteam HB
Organisatie: ECPO Het Spectrum
Organisatie: Universiteit van Amsterdam
Functie: universitair docent
Organisatie: Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Functie: Orthopedagoog, Onderzoeker, Orthopedagoog: begaafdheidsonderzoek, Dyslexiebehandelaar, SMPG facilitator
Organisatie: Vincent van Goghschool
Organisatie: De Sprong
Organisatie: Julianaschool
Organisatie: ZIEN in de Klas
Organisatie: RKBS De Paradijsvogel
Organisatie: basisschool de Leydraad
Organisatie: De Amsterdamsche School
Organisatie: habitZ onderwijsmarketing & communicatie
Organisatie: De Leidse Aanpak