Inloggen?

Inloggen Help

De begeleiding van begaafde leerlingen met rekenproblemen

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 18 / 30 )
Spreker(s): Annemieke Weterings-Helmons (Workshopleider)
Locatie: Zaal 5

Introductie op de workshop

 

Wanneer we in het onderwijs geconfronteerd worden met een begaafde leerling die problemen blijkt te hebben bij rekenen raken we soms in verwarring. Is de leerling dan wel begaafd als het rekenen niet lukt? Is hij aan het onderpresteren? Of hebben wij wat te veranderen aan ons onderwijs? We denken tijdens deze workshop  na over onze rekendidactiek en over onze aansluiting bij de specifieke onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen. Kunnen we onze rekendidactiek en onze aansluiting bij deze specifieke onderwijsbehoeften vanuit begaafdheid nog verder versterken en hoe? In deze workshop worden beide pijlers kort belicht en wordt aan de hand van werkvormen, in dialoog, gezocht naar verdere bewustwording en verbetering van deze pijlers binnen jullie eigen praktijkcontext. 

Omdat het een workshop betreft is gekozen voor een actieve insteek waarbij je zelf al snel in groepjes aan de slag gaat.

 

Nota Bene

Van de deelnemers verwachten we dat zij op de hoogte zijn met het Protocol Ernstige Reken/Wiskunde & Dyscalculie. In deze workshop gaan we niet in op de definities en diagnostiek van dyscalculie

Bronnen:

  • Gerven, E. van (2009) Handboek (hoog)begaafdheid. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
    ISBN: 978 90 232 4481 3
  • Drent, S. & Gerven, E. van. (2012) Passend onderwijs voor begaafde leerlingen.  Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
    ISBN: 978 90232 49665
  • Groenestijn, M. & van Borghouts, C.& Janssen, C.(2011) Protocol Ernstige Reken Wiskunde-problemen en Dyscalculie. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. ISBN: 9789023247630

 

Annemieke Weterings-Helmons
Weterings Onderwijs op Maat
06-57334839
annemiekeweterings@planet.nl

Deelnemers

Imagine You!
Chemien
BS Neel
Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt
Willem de Zwijger
ECPO Het Spectrum
PCBO VOORST
MIKpunt; materialen- informatie- en kenniscentrum hoogbegaafdheid
Chantal Stienen
BS Triangel
SimoWijzer
Nelleke Brocken
(onbekend)
Koolen Coaching
Universiteit van Amsterdam
(onbekend)
Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt
Functie: Onderzoeker, Specialist begaafdheid, Orthopedagoog
Organisatie: SimoWijzer
Functie: Ambulant begeleider
Organisatie: Weterings Onderwijs Op Maat
Functie: Docent Master SEN - Specialisatie begaafdheid
Organisatie: Imagine You!
Functie: adviseur, begeleider. leerkracht
Organisatie: MIKpunt; materialen- informatie- en kenniscentrum hoogbegaafdheid
Organisatie: Willem de Zwijger
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Groep 7, Bovenbouwcoördinator
Organisatie: Koolen Coaching
Organisatie: BS Neel
Organisatie: ECPO Het Spectrum
Organisatie: PCBO VOORST
Organisatie: Universiteit van Amsterdam
Functie: universitair docent
Organisatie: Chemien
Functie: Specialist begaafdheid, Docent scheikunde en wiskunde
Organisatie: Sarkon