Talentontwikkeling en het begeleiden van (potentiële) drop-outs

Wanneer:
    • 15:30 - 16:45 - ( 37 / 37 )
Spreker(s): Albert Kaput (Workshopleider)
Locatie: Zaal 19

 Workshop talentontwikkeling en het begeleiden van (potentiele) drop-outs

Getalenteerde leerlingen die niet toekomen aan het ontwikkelen van hun talenten en ook achter blijven in prestaties op school, ervaren vaak al sinds hun eerste schoolervaringen een mismatch met hun omgeving. Het lukt niet om een passende aansluiting te vinden, zowel vanuit de leerling als vanuit de omgeving. Dit leidt aan beide kanten tot onbegrip en aannames die belemmerend zijn in de ontwikkeling van de leerling en in het bieden van passende ondersteuning door de leerkracht. Het vertrouwen dat er zou moeten zijn in de relatie tussen leerlingen en leerkracht is verdwenen en de aansluiting met de leerling is steeds moeilijker te maken. Hierdoor raakt de leerling langzaam uit beeld en ervaart het team handelingsverlegenheid. Vaak wordt gedacht dat het sturen op motivatie en vaardigheden of executieve functies bij zware onderpresteerders en getalenteerde drop-outs volstaat om hen weer aan de slag te krijgen. Het aanpassen van een rooster of het bieden van een ander programma blijkt niet te werken om de leerling weer gemotiveerd te krijgen om aan de slag te gaan. Wat ontbreekt is een basis van vertrouwen bij de leerlingen en gebrek aan inzicht bij de docent in wat er in de leerling omgaat. Passende ondersteuning van deze leerlingen gaat over meer dan bovenstaande.

In deze workshop maakt u kennis met een andere manier van ondersteunen van zware onderpresteerders en potentiele drop-outs, hierbij staat de talent- en persoonlijkheidsontwikkeling centraal.

Het model ‘Talent in Ontwikkeling’ (Houkema & Kaput, 2011) biedt leerling en leraar ondersteuning bij het voeren van gesprekken over dit complexe proces en geeft inzicht in de samenhang van factoren die van invloed zijn om talenten zichtbaar te laten worden. Het doel is om samen met leerlingen te verkennen hoe zij succesvol kunnen zijn in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en kwaliteiten. Daarnaast biedt het aanknopingspunten om bewust te worden van kansen in de omgeving die ze (beter) kunnen benutten. De leerling durft weer uitdagingen aan te gaan en ziet de toekomst met meer vertrouwen tegemoet.

De workshop is praktisch ingesteld en levert tegelijkertijd een verdiepend inzicht op in de eigen talentontwikkeling zodat daarmee een beter begrip kan ontstaan voor de ontwikkeling van de leerling.

De toepasbaarheid van de werkvormen is uitgebreid getest zowel op scholen als bij CCL/Feniks Talent met positieve resultaten.

De combinatie van identiteitsontwikkeling via de logische niveau's van reflectie van Bateson en het TIO model krijg het kind veel inzichten in wie het is en wat het eigenlijk wil op een manier die bij het kind past.

Het kind staat meer open voor het leren van vaardigheden en kan beter omgaan met belemmeringen, vooral leert het de kansen zien en die benutten.

Deze werkvormen zijn toepasbaar in de bovenbouw PO en het VO.

Albert Kaput werkt al meer dan 20 jaar met hoog getalenteerde drop-outs en zware onderpresteerders. Hij heeft zijn ervaring opgedaan in het VO en bij het Centrum voor Creatief Leren/Feniks Talent. In zijn eigen coaching en begeleidingspraktijk Slim Begeleiden, past hij de geboden werkvormen dagelijks met succes toe bij leerlingen en studenten.

Deelnemers

Slim Begeleiden
Jan Kock
De Schouw
Beren van jouw weg, directeur
Hogeschool InHolland
AABBC
Johannes Fontanus College Barneveld
O.G. Titus Brandsma
De Biezenhof / Steunpunt HB Samenwerkingsverband Brabantse Wal
OBJS De Kring NEO
Het Baarnschlyceum
Griftland College
MIKpunt; materialen- informatie- en kenniscentrum hoogbegaafdheid
Da Vinci Eemland Amersfoort e.o
Corderius College
Dagmar Vanagtmael
Kinderen Centraal
Anneke de Cloet
PCBO Plusklas
obs houtrust
ECHA vereniging NL
(onbekend)
Farid Faasen
(onbekend)
Breinmeesters
(onbekend)
BSI - Radboud Universiteit Nijmegen
Mirre Verdenius Talentontwikkeling
Pontes Pieter Zeeman
Anouk Nijs
Commanderij College
OPPU 27
Patricia Gommans-Hol
(onbekend)
Lianne Pieters
IKC de Tichelaar
De kleine wijsneus
EHP-Belgique
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties