Sessie

Met high-potential drop-outs op weg naar een nieuw perspectief

Wanneer:
    • 16:00 - 17:15 - ( 29 / 48 )
Spreker(s): (onbekend) (Sessieleider), Tijl Koenderink (Sessieleider)

Het komt nog steeds te vaak voor dat jonge getalenteerde leerlingen afhaken in het VO. Scholen geven aan dat de oorzaak hiervan vaak het gedrag van de leerling is en/ of het ontbreken van voldoende leervaardigheden. Opmerkelijk vaak geven docenten aan handelingsverlegen te zijn en ook scholen geven aan dat zij meestal niet meer weten hoe ze deze leerlingen nog op school kunnen houden.

Dan komt het moment dat leerplicht een rol gaat spelen in het leven van deze leerlingen en hun ouders. Er moet een verklaring komen voor het schoolverzuim, omdat school, leerplichtambtenaar en ouders allen een verantwoordelijkheid hebben om de leerlingen binnen de school te behouden.

Het komt vaak voor dat de oplossing wordt gezocht in een psychologisch onderzoek, maar dit biedt niet altijd inzicht in de werkelijke achtergrond van het niet naar school gaan als het potentiele talent dat aanwezig is bij deze leerlingen niet meegenomen wordt in de interpretatie van het gedrag.

Wat kan dit gedrag dan wél verklaren? In deze workshop krijgt u inzicht in het ontstaan van  het gedrag dat de high-potential  drop-out laat zien. Aan de hand van diverse herkenbare voorbeelden geven we meer inzicht in wat er werkelijk speelt. Vanuit dit inzicht laten we zien hoe een passende aanpak van de ontstane mismatch bijdraagt om de leerling weer op weg te helpen naar een betere toekomst. Een toekomst, waarin de jongere weer beter in zijn vel en beter tot zijn recht kan komen.

Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, wel oplossingsrichtingen waarin gewerkt kan worden om de dreiging van drop-out zowel op te vangen als te voorkomen. Dit is in ieder geval altijd een weg die we alleen samen mét de leerling kunnen bewandelen.

Feniks Talent heeft een werkwijze die aansluit bij de leerlingen en samen met hen een oplossingsgerichte weg ingaat.

Tijl Koenderink is oprichter directeur van Novilo en oprichter/ eigenaar van Feniks Talent

Albert Kaput is medeoprichter van het Centrum voor Creatief leren, Senior medewerker bij Feniks Talent en eigenaar van Slim Begeleiden,

Deelnemers

Profielfoto van Carine Doutreloux
EHP-Belgique
Profielfoto van Karin Derksen
Radboud Docentenacademie
Profielfoto van Femke Pieters
RSG Enkhuizen
Profielfoto van Lianne van Oosten
Passend Onderwijs Almere
Profielfoto van Mathijs Cornelussen
EduSamWer / Spare-it
Profielfoto van Hilde Cromjongh
Kolibrie TalentCoaching
Profielfoto van May Nellen
May Nellen Advies Begeleiding Coaching
Profielfoto van Simone Keijsers
Universiteit Leiden Afdeling SOZ/SEA
Profielfoto van Annemarie Gerritsen
Praktijk Psynergiek Oosterbeek
Profielfoto van Astrid Loontjens
Stichting Kom Leren, OBS Binnenstad
Profielfoto van Tijl Koenderink
National Talent Centre of the Netherlands
Profielfoto van Marianne van Gelder
deDNKRS - gelukkig hoogbegaafd