Sessie

Dabrowski als inspiratie voor persoonlijke groei

Wanneer:
    • 16:00 - 17:15 - ( 101 / 110 )
Spreker(s): Truus van der Kaaij (Sessieleider), F.B. de Mink (Sessieleider)

Klopten de inzichten over zelfdoding (1929) en zelfmutilatie van beroemde kunstenaars (1937)? In 1962 deed Dabrowski met 12 psychologen en medici weer uitgebreid onderzoek onder 80 Poolse G&T (Gifted and Talented) jongeren tussen 8 en 23 jaar; 30 van hen waren intellectueel, de rest kunstzinnig begaafd. Allemaal waren ze hypersensitief en vertoonden mogelijk daardoor symptomen van stress tot psychoneurose. Ook zijn onderzoek naar biografieën van eminente persoonlijkheden (kunstenaars, wetenschappers, Nobelprijswinnaars en zelfs heiligen) mondde uit in Dabrowski's Theorie van Positieve Desintegratie: geen groei zonder tegenslag, met als mogelijk gevolg transformatie van de persoonlijkheid. Deze groei is later door psychologen ?Personality development? genoemd welke niet is voorbehouden aan G&T. Inmiddels zijn soortgelijke inzichten vanuit andere invalshoeken breed geaccepteerd: wat je niet doodt, maakt je sterker.

(zie onderstaande youtube video 'Wat Dabrowski betekent voor hoogbegaafden' als je meer wilt weten)

In onze presentatie gaan we in op

  • de potentie van excellentie, hoe we vroegtijdig G&T kunnen herkennen,
  • de OverExcitabilities als oorzaak van mogelijke misdiagnoses en
  • Dabrowksi's drie factoren.

Door de 'Derde factor', een soort wil om te groeien, en door onze innerlijke drijfveren (dynamismen) kunnen we komen tot hogere ontwikkeling. Emoties en crises zijn daarbij katalysator. 

Frank onderzoekt ervaringen met zinloosheid bij G&T en hoe het scheppen van betekenis voor deze groep een centrale plaats zou moeten innemen bij therapie, begeleiding en onderwijs. Het gaat hen immers om de waarde van hun ervaringen, die overigens samen met autonomie kan leiden tot onverwachte reacties van hun kant.

Gangbare therapie- en onderwijsvormen kunnen tekort schieten in zingevingsthema's, evenals gangbare diagnoses en toetsing. We vinden bij Dabrowski criteria waaraan therapie en onderwijs moeten voldoen om tegemoet te komen aan de eis tot betekenisgeving van hoogbegaafden. Er moet ruimte zijn voor eigen zingevingsvragen, voor positieve onaangepastheid en creativiteit, voor zelf-diagnose, zelf-therapie en zelf-opvoeding.

Verder volgt een schets van benaderingen die op adequate wijze zin en zinloosheid in opvoeding en onderwijs aan de orde stellen voor onze doelgroep.

Truus zal het perspectief dat Dabrowski biedt praktisch uitwerken. Ze zal uitgaan van de aanbeveling van Dabrowski om via meditatie te komen tot de ideale persoonlijkheid. De combinatie van inzicht, compassie, wijsheid en liefde formuleren we als doel voor betekenisvol leven.

Vanuit de polaire activiteiten in de natuur: uitbreiden en samentrekken, zien we hoe transformatie verloopt. De methode van contemplatief onderzoek leert ons te kijken naar de werkzame krachten achter de objecten en vormen. Om een dergelijk inzicht te verwerven moet worden voldaan aan drie voorwaarden: de kwetsbaarheid om op een nieuwe manier te durven waarnemen, onze transformatie door middel van een stroom-van-levende-gedachten, en de vorming van nieuwe organen.

Iedereen begint zijn persoonlijkheidsontwikkeling vanuit een ander  punt. In plaats van de diagnostisering met behulp van de DSM gericht op symptomen, kijken we naar een systematische 6-typen-indeling gebaseerd op de krachten ?uitbreiden en samentrekken? in onze psyche.

Truus van der Kaaij: docent Engels, dyslexie-specialist, Specialist Educational Needs en Gifted Education (ECHA). Houdt zich al 35 jaar bezig met persoonlijkheidsontwikkeling en geesteswetenschap. Draagt 15 jaar de theorie van Dabrowski uit. Projecten over HB: Denken over Denken, Dabrowski Nederland, Oudercursussen, Advisering aan scholen, Coachpraktijk, 'Hoogbegaafdheid Realiseren' (InHolland), Hypersensibiliteit & HB voor artsen en therapeuten, Huiskamergesprekken.

Frank  de Mink: fysicus, geestelijk raadsman en onderwijskundige. 25 jaar betrokken bij hoogbegaafdheid als expert, waarvan 10 jaar met Truus. Adviseert, schrijft en presenteert vanuit onderzoek, literatuur en eigen ervaring. Bestuur Stichting WEBB, Project Denken over Denken (Onderwijs), Dabrowski Nederland. Thema's: creativiteit, hoge sensibiliteit, onderwijs, opleiding van docenten, loopbaan, psychiatrische dubbel-en misdiagnosis bij HB.

Deelnemers

Profielfoto van Hannie Dierx
RBOB De Kempen, De Belhamel - Het Facet
Profielfoto van Janet van der Veen
XL-Talent
Profielfoto van Maaike de Boer
Coffee and Coaching
Profielfoto van Adrienne Schimmel
Talenteer Jezelf
Profielfoto van F.B. de Mink
MOOI Begaafd
Profielfoto van Hildi Glastra van Loon
deDNKRS, gelukkig hoogbegaafd
Profielfoto van Cécile de Bruin
Talentig
Profielfoto van Willem Kuipers
Ximension
Profielfoto van Truus van der Kaaij
(onbekend)
Profielfoto van Marina Mol
Kidsemotion
Profielfoto van Basje Oosterbaan
15de Montessorischool Maas en Waal
Profielfoto van Saskia Muller
Gymnasium Novum
Profielfoto van Janet van Weelderen
(onbekend)
Profielfoto van Thom Mollinga
(onbekend)
Profielfoto van Marielle Roos-van Gool
Trinitas gymnasium
Profielfoto van Brigit Brinkman
Brigit Brinkman deDNKRS - gelukkig hoogbegaafd
Profielfoto van Arwen Kronemeijer
Sterkbegaafd
Profielfoto van Marion Klein Nagelvoort
Gewoonbijzonder, praktijk voor orthopedagogiek en psychologie
Profielfoto van Anna Geburtig
Stichting Galileo
Profielfoto van Erna van der Goot
Meanderz - Advies, Begeleiding & Coaching
Profielfoto van Folkert Offereins
(onbekend)
Profielfoto van Lilian Moget
praktijk voor psychosociale hulpverlening
Profielfoto van Hanneke van Dasler
Op Koers Harderwijk
Profielfoto van Hetty Velthuis
Praktijk voor Begaafdheid
Profielfoto van Leonie Olthof
Basisschool Los Hoes
Profielfoto van Anita Wuestman
Hoog-begaafdheid.nl
Profielfoto van Johan Van de Putte
(onbekend)
Profielfoto van Ingrid Maas
Basisschool De Triangel
Profielfoto van Claudia Benmesahel-Kruidbos
Praktijk de Interactie
Profielfoto van Miranda Cramer
Imagine You!
Profielfoto van Marga Spaanjaars
HB-trainingen
Profielfoto van Marijse van der Aar
Smart Senses
Profielfoto van Wouter Segers
Day a Week School Amsterdam / Openluchtscholen Amsterdam Zuid
Profielfoto van Floor Feijen
Cruquiusschool
Profielfoto van Jolieke Smit
Basisschool School Vest