Sessie

(H)erkenning van (hoog)begaafdheid binnen passend onderwijs

Wanneer:
    • 13:00 - 14:15 - ( 22 / 28 )
Spreker(s): Desirée Houkema (Sessieleider)

Het is nog niet vanzelfsprekend dat alle (hoog)begaafde leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ook binnen Passsend onderwijs ligt er nog een hele uitdaging om dit voor alle niveaus van ondersteuning voor alle leerlingen te realiseren, zodat óók voor (hoog)begaafde leerlingen onderwijs mogelijk is dat bij hen past.

Binnen passend onderwijs zijn de behoeften van leerlingen het uitgangspunt: "Wat heeft een kind op dit moment nodig om aan te sluiten bij zijn interesses, kwaliteiten en behoeften (op motorisch, cognitief, emotioneel en sociaal gebied)?"

Wat ieder kind in ieder geval nodig heeft, is erkenning:
je gezien, gehoord en begrepen voelen!

Hoe kan dit ook voor begaafde leerlingen mogelijk gemaakt worden? Dit vraagt in ieder geval om verrijkend onderwijs dat recht doet aan verschillen en waarin talenten en begaafdheidskenmerken zichtbaar worden, omdat ze bewust gestimuleerd worden. 

In deze workshop gaan we in op de ontwikkelingen binnen passend onderwijs vanuit de visie van stimulerend signaleren: een integrale aanpak om zicht te krijgen op een leerling en zijn onderwijsbehoeften. De leerling zelf staat hierbij centraal en wordt aangesproken op zijn autonomie via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij zijn competenties. 

Desirée Houkema is senior leerplanontwikkelaar bij SLO, projectleider Passend onderwijs & (hoog)begaafdheid, medewerker van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling, ECHA-Specialist in Gifted Education, psycholoog en cognitiewetenschapper.

Deelnemers

Profielfoto van Desirée Houkema
National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Profielfoto van Emma de Winter
(onbekend)
Profielfoto van Saskia Muller
Gymnasium Novum
Profielfoto van Bernadette Kolthof
KolthofCoaching / HB058
Profielfoto van Irene Dekker
Praktijk Liberi
Profielfoto van Leonie Olthof
Basisschool Los Hoes
Profielfoto van Mathijs Cornelussen
EduSamWer / Spare-it
Profielfoto van Ido van der Waal
Altena BV.