Agendaoverzicht Bewaren

ECHA-specialist in gifted education

9 juni 2016
Datum: 14 september 2016

De ECHA opleiding is ontwikkeld in samenwerking met the European Council for High Ability (ECHA). Deze opleiding wordt verzorgd door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in samenwerking met het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek).

In verschillende modules worden de vakgebieden psychologie (met name de psychologie van het leren), pedagogiek en onderwijskunde gecombineerd.

De ECHA-opleiding is een wetenschappelijke opleiding. Dit betekent dat bij alle concrete, praktische onderwijssituaties wordt gewerkt met wetenschappelijke methoden van onderzoek, beschrijving en evaluatie. Tijdens de opleiding wordt de praktijk van concrete school- of aan school gerelateerde situaties telkens getoetst aan wetenschappelijke theorievorming over het onderwerp.

De opleiding duurt 2 tot 4 jaar.

Modules

De opleiding is opgebouwd uit vier modules:

  1. Theoretische inleiding: u maakt kennis met de voornaamste internationale concepten en ontwikkelingen op het gebied van intelligentie en hoogbegaafdheid, zodat u uw eigen visie hierop kunt vormen.
  2. Praktijkmodule: u heeft de keuze uit een van de drie praktijkmodules waarbij u bijvoorbeeld  zelf een verrijkingstraject kunt opzetten, kinderen individueel of in groepen leert begeleiden, zelf lesmateriaal ontwikkelt of een stage loopt.
  3. Tweedaags seminar: waarbij 'Hoogbegaafdheid in Nederland' centraal staat en u in contact wordt gebracht met belangrijke personen en instanties.
  4. Scriptie: de opleiding wordt afgerond met een artikel of een scriptie. U kunt deze module individueel doorlopen of deelnemen aan het jaarthema.

Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij u naar onze website.

1181
Lees meer over: hoogbegaafdheid
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties