Agendaoverzicht

Bijeenkomst 'Begaafde leerlingen binnen Passend onderwijs' (SWV)

4 april 2016
Datum: 11 mei 2016
Tijd: 15:30 tot 20:30

Binnen passend onderwijs is de uitdaging voor samenwerkingsverbanden om op alle niveaus van ondersteuning een dekkend continuüm te bieden, waarmee alle leerlingen binnen de regio een passend aanbod en begeleiding kunnen krijgen, dus óók  (hoog)begaafde leerlingen.

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling voert ter ondersteuning van samenwerkingsverbanden diverse activiteiten uit. In het kader hiervan organiseren we ook een werkbijeenkomst met vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden.

De centrale vraag hierbij is:

In hoeverre zijn de behoeften van begaafde leerlingen binnen het continüum van passend onderwijs gedekt binnen een swv?

Doel:

Beleidskeuzes ondersteunen (op het niveau van bestuur/ swv), expertise m.b.t. onderwijs en begeleiding van begaafde leerlingen beter benutten én professionals faciliteren om passende begeleiding en ondersteuning van begaafde leerlingen in de praktijk te kunnen realiseren.

De volgende activiteiten van het Informatiepunt zijn bedoeld om hieraan een bijdrage te leveren:

  • Proces- en beleidsondersteunende hulpmiddelen ontwikkelen
  • Spectrum met onderwijsaanpassingen en -arrangementen inventariseren
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden in beeld brengen

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat niet de vorm van een onderwijsaanpassing of -arrangement centraal staat, maar dat er een relatie is tussen de beoogde doelen en de manier waarop dit te verbinden is aan behoeften van (begaafde) leerlingen, m.b.t. onderwijs, begeleiding en (extra) ondersteuning.

De werkbijeenkomst is bedoeld voor mensen die binnen een samenwerkingsverband goed zicht hebben op wat hierbij een rol speelt en die al ervaring hebben met de concrete inrichting van een passend continuüm. Welke informatie is hiervoor geïnventariseerd? Welke hulpmiddelen zijn hiervoor gebruikt of ontwikkeld? Wat heeft dit opgeleverd? Welke follow-up heeft dit gekregen? Wat werkt(e) wel en wat niet? Waar is nog (meer) behoefte aan? Wat zijn de knelpunten? Wie zijn betrokken bij de inrichting en facilitering van dergelijke processen?

Interesse?

Speel jij een coördinerende of faciliterende rol binnen je samenwerkingsverband (po of vo)? Dan zijn wij erg benieuwd naar jouw inzichten en ervaringen op dit gebied! Wil je hierover met anderen uitwisselen om ervaring en expertise te delen en van elkaar te leren? Dan nodigen we je van harte uit voor deze werkbijeenkomst, waarin we elkaars krachten en expertise willen bundelen!

Je kunt je hieronder aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Je bent van harte welkom vanaf 15:30 - 20:30. In de pauze, van 17:30 - 18:30 uur, worden er soep met broodjes geserveerd..

N.B. Kun je alleen tijdens het eerste of tweede deel van de bijeenkomst bijdragen? Ook dan ben je van harte welkom!

2056

Deelnemers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties