Agendaoverzicht Bewaren

Passend Onderwijs voor begaafde leerlingen groep 3-8

27 januari 2016
Datum: 29 september 2016

Deze cursussen zijn bedoeld voor leraren in het Primair Onderwijs die met hun team passend onderwijs aan begaafde leerlingen in een inclusieve school willen gaan bieden. Om dit te kunnen zoek je als leraar naar een theoretische onderbouwing van jouw praktisch handelen. Je hebt daarvoor een onderzoekende houding en een op oplossingen gerichte instelling. Je bent je ervan bewust dat er niet één antwoord bestaat, maar dat de bruikbaarheid van een suggestie voor interventie afhangt van jouw eigen professionele context.

Thema's

 • Herkennen van begaafdheid
 • Veranderingsgericht werken met begaafde leerlingen
 • Interventies in de leerweg:
  * Vervroegde doorstroming
  * Compacten en verrijken
  * Uitdagend onderwijs
 • Onderpresteren
 • Executieve vaardigheden en leerstijlen

Meer informatie vind je via de website specialistbegaafdheid.nl. Inschrijven kan alleen via de website.

1247
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties