Agendaoverzicht

Training MIDAS certificatie - MI en hoogbegaafdheid

8 november 2013
Datum: 18 november 2013
Tijd: 09:00 tot 17:30

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES EN HOOGBEGAAFDHEID

MIDAS Training door Dr. Branton Shearer, Drs. Haiko Jessurun en Albert Kaput

Op 18 november geeft Dr. Branton Shearer een trainingsworkshop die leidt tot certificering in het afnemen van de MIDAS™ (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales).

Meervoudige Intelligenties

De theorie van Howard Gardner over meervoudige intelligenties heeft ook in Nederland enige bekendheid. Met name binnen het veld van het onderwijs. Ook buiten dit domein is dit concept zeer bruikbaar, bijvoorbeeld bij een gebrek aan zelfwaarde of identiteitsproblemen, al dan niet in relatie tot problemen op het werk of op school.

De MIDAS

De MIDAS™ van Dr. Branton Shearer, gecombineerd met zijn werkboeken en -bladen, is ontwikkeld als een zelfbeoordelingsvragenlijst, die zeer nauwkeurig de beschrijvingen volgt van de acht intelligenties. Met de ontwikkelde vragenlijst kan het MIDAS™ profiel in kaart gebracht worden. Dr. Shearon benadrukt hierbij dat het er vooral om gaat wat te doen met deze resultaten. Hij wil dat iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld zeer kritisch naar zijn profiel kijkt en dat ook afzet tegen andere dingen die de persoon van zichzelf weet, of wat mensen uit zijn omgeving van hem weten. Hij nodigt hen actief uit om het avontuur aan te gaan om de meervoudige intelligenties te verkennen, zowel de sterkere als de zwakkere kanten en na te gaan wat dit voor de persoon zelf betekent.

Kosten

De kosten voor de workshop bedragen € 295,00. Dit is inclusief de registratiekosten van de certificatie. Voor diegenen die nog geen MIDAS™ profiel hebben ingevuld, wordt dit tevens inbegrepen. Tevens wordt na registratie een elektronisch exemplaar van de Professional Manual ter  beschikking gesteld.

Meer informatie

In bijgaand document vindt u meer informatie over het inschrijven voor de workshop, het programma, de MIDAS en over Branton Shearer.

Albert Kaput

Centrum voor Creatief Leren
Sterksel

2686
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties