Agendaoverzicht

Landelijke conferentie 'Samen werken aan toekomst voor bètatalent' (vo)

8 september 2015
Datum: 1 oktober 2015
Tijd: 09:30 tot 17:30

De wereld verandert door technologische ontwikkelingen. Hierdoor ontstaan nieuwe beroepen met meer technische toepassingen. Deze technologische vernieuwingen vragen om meer technologisch en bètatalent. Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is hiervoor belangrijker dan ooit. Binnen de programma’s van Platform Bèta Techniek werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven hard aan het creëren van een samenwerkingsverband.

Samenwerking tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven resulteert in nieuwe onderwijsmodules en vakken, inspirerende onderwijsconcepten en ontwikkelingen binnen thema’s als: brede talentontwikkeling op vmbo, havo en vwo, samenwerking in de keten, professionalisering van docenten, loopbaanoriëntatie en –begeleiding en het afstemmen op specifieke doelgroepen.

Wat betekenen bovenstaande thema’s voor uw school? Hoe kunt u dit (verder) concretiseren binnen uw onderwijsaanbod? En wat kunt u onderwijsinstelling betekenen voor het opleiden (en behouden) van toekomstige werknemers, zodat we goed voorbereid zijn op de toekomst?

Laat u op donderdag 1 oktober 2015 inspireren door prikkelende sprekers, succesvolle voorbeelden en ervaringen van scholen, overheid en bedrijven die aan het koersen zijn op de toekomst van het bètatechnisch voortgezet onderwijs. Voor meer informatie en inschrijven kijk op de website van Platform Bèta Techniek.

Aan de conferentie zijn geen kosten verbonden.  

1449
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties