Agendaoverzicht

Cedin opleiding Specialist excellent talent en hoogbegaafdheid

9 juli 2015
Locatie: Cedin
Datum: 21 januari 2016
Tijd: 09:00 tot 13:00

Belangstelling voor intelligente en (hoog-)begaafde kinderen krijgt in het onderwijs steeds meer de structurele aandacht die het verdient. Dat vraagt om de juiste deskundigheid van leerkrachten. Om aan die deskundigheidsvraag te voldoen biedt Cedin de opleiding Specialist excellent talent en hoogbegaafdheid primair onderwijs aan.

Met deze opleiding bent u in staat om op te treden als

  • inspirator
  • coördinator voor de schoolaanpak
  • begeleider voor schoolbeleid
  • vraagbaak voor collega’ s
  • mentor voor de leerlingen 
  • deskundige in contacten met ouders
  • leerkracht plusgroep

Inhoud

De opleiding start met een introductiebijeenkomst om opzet, werkwijze en verwachtingen op elkaar af te stemmen. De opleiding zelf is opgebouwd rond vier modules.

De opleiding leidt tot

  • kennisontwikkeling
  • persoonlijkheidsontwikkeling
  • schoolontwikkeling

In elke module staat de samenhang tussen de theorie, de toepassing in de praktijk en uw eigen ontwikkeling centraal.
 

Overzicht van de vier modules
Module 1

Theorie
Signaleren en diagnostiek
Communicatie met leerkrachten en ouders

Module 2

Slimme kleuters
Aanpassingen in de klas
Aanpassingen buiten de klas

Module 3

Leren leren en executieve functies
Coachen van leerlingen
Onderpresteren

Module 4

Sociaal emotionele situaties
Valkuilen bij testen
Naastliggende problematiek

Opdrachten

Tijdens de opleiding legt u onder meer een portfolio aan en bestudeert u achtergrondinformatie en materialen. U probeert oefeningen uit in de praktijk en u legt uitwisselingsbezoeken af en voert maatjesoverleg. Tot slot schrijft u uw eigen interventieaanpak. Het resultaat is dat er op uw school of bovenschools daadwerkelijk een veranderingsproces uitgevoerd is.

Gedurende de hele opleiding is er aandacht voor uw eigen inbreng, ervaring en persoonlijke ontwikkeling

> Meer informatie over de opleiding 'Specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid'

3150
Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Onderbouw, Bovenbouw, Mentor, Zorgcoördinator

Heel interessant, ik lees echter dat dit op het PO gericht is. Is er een vergelijkbare opleiding voor het VO?

Opleider/trainer, Specialist begaafdheid

Beste Anni, Een vergelijkbare opleiding, ook voor het VO, is te volgen bij Alice Bekke & partners. Als u meer info wenst kunt u dat via de webiste: www.alicebekke-partners.nl ( contactformulier) doorgeven. 

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties