Agendaoverzicht

Praktisch toepassen van de meervoudige intelligentie van Gardner voor PO en VO 1e mini-regio bijeenkomst Haarlem/Haarlemmermeer

29 juni 2015
Datum: 14 oktober 2015
Tijd: 13:15 tot 17:00

Vooraankondiging: “Praktisch toepassen van de meervoudige intelligentie van Gardner in het lesprogramma voor PO en VO”

De theorie van Gardner van de meervoudige intelligentie gaat er van uit dat elk kind beschikt over 8 verschillende intelligenties. Het onderwijs is voornamelijk gebaseerd op twee van deze intelligenties, namelijk de verbaal/linguïstische en de logisch/ mathematische. Ben je taalslim of rekenslim? In elke groep bevinden zich kinderen die een andere dominante intelligentie hebben zoals bijvoorbeeld de visueel/ruimtelijke of lichamelijk/motorische. Deze kinderen zijn dan beeldslim of beweegslim. Het onderwijs sluit vaak niet aan bij hoe deze kinderen leren waardoor zij negatief gedrag in de lessen kunnen gaan vertonen.

Het doel van de kennisbijeenkomst is de deelnemers inzicht te geven in wat Gardner voor het onderwijs kan betekenen en te laten zien hoe het praktisch toepasbaar is. Vanuit het SLO zal een van de specialisten op dit gebied een presentatie verzorgen en we hebben de afdelingsleider van het Petrus Canisius College in Alkmaar bereid gevonden te vertellen hoe zij  hun VWO-Xtra programma hebben ingericht op basis van de meervoudige intelligentie en wat dit heeft opgeleverd. Onder hun leiding zullen na de presentaties diverse workshops over de praktische toepassing plaatsvinden.

Datum:           woensdag 14 oktober van 13.15-17.00 uur.

Locatie:          Jacobaschool, Lanckhorstlaan 9, Heemstede, 023 547 5371.

Geïnteresseerd?

Graag van tevoren aanmelden via de agenda in de werkgroep van het talentnetwerk Noord-Holland & Flevopolder.

Let op! Als u een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen voor deze bijeenkomst kunt u ook via de werkgroep agenda aanmelden.

1556
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties