Agendaoverzicht Bewaren

Shell Eco-marathon 2015

10 mei 2015
Locatie: Ahoy Rotterdam
Datum: 21 mei 2015 - 24 mei 2015

Neem je leerlingen mee naar de Shell Eco-marathon 2015!

Tijdens de Shell Eco-marathon staat alles in en rond Ahoy in het teken van energie, techniek en innovatie. Van 21 mei t/m 24 mei komen uit Europa en Afrika 3.000 jongeren samen om uit te maken wie het meest energie zuinige voertuig heeft gebouwd.

Voor het bezoek van scholen aan Shell Energy Lab is een educatief pakket beschikbaar. Er is een leerling-magazine met artikelen over energie, duurzaamheid en innovatie. Leerlingen maken kennis met mensen die werken met technologie. Via https://www.shellenergylab.nl/nl/ zijn lesbladen te downloaden over verschillende thema’s.

Tijdens die lessen wordt het magazine gebruikt als bronmateriaal. Er zijn lessen voor het basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor het tweetalig vwo is een Engelstalige les voor het vak science beschikbaar.

956
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties