Agendaoverzicht

Landelijke conferentie Begaafdheidsprofielscholen

28 augustus 2013
Datum: 20 november 2013
Tijd: 09:30 tot 16:00

Begaafde leerlingen op weg naar studiesucces
Hoogbegaafdheid is in het hedendaagse onderwijs een erkend kenmerk van leerlingen. Veel scholen nemen didactische, pedagogische of inhoudelijke maatregelen om beter aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen. In de afgelopen tien jaar heeft CPS - in opdracht van OCW – samen met 25 scholen gewerkt aan de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van BegaafdheidsProfielScholen in het voortgezet onderwijs. Nu het gezamenlijk project BPS dit jaar wordt afgerond is dat een goed moment om de resultaten te presenteren. Dat doen we tijdens een landelijke conferentie.

Landelijke BPS conferentie op 20 november 2013
Op woensdag 20 november 2013 presenteren de Begaafdheidsprofielscholen de resultaten van bijna tien jaar bouwen aan een landelijk dekkend netwerk van scholen die hoogbegaafde leerlingen effectief bedienen. In de vorm van good practices én scholingsactiviteiten. Er worden trainingen verzorgd door medewerkers van de BegaafdheidsProfielScholen of door experts van buiten deze groep. Met nadrukkelijk aandacht voor de doorlopende leerlijnen PO-VO en VO-WO. Kortom, een veelzijdig programma met veel ruimte om van elkaar en met elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Voor wie

Schoolleiders, coördinatoren hoogbegaafdheid en leraren in het voortgezet onderwijs.

Inhoud

U krijgt tijdens de conferentie antwoord op vragen als:

  • Wat doet een Begaafdheidsprofielschool voor haar begaafde leerlingen?
  • Wat maakt een Begaafdheidsprofielschool succesvol?
  • Wat vinden de leerlingen daarvan?
  • Hoe zorgen BP-scholen voor een doorlopende leerlijn PO-VO en VO-WO?
  • Hoe kunnen we van en met elkaar leren in de BPS academie in oprichting?

Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

 
09.30 uur Inloop
10.00 uur Inleiding van Marcel Veenman, PhD, assistant professor in the unit Developmental and Educational Psychology of the Institute of Psychology at Leiden University, over metacognitie bij hoogbegaafde leerlingen

Vanaf
11.00 uur

Presentaties, gesprekken, workshops en trainingen

Er zijn theoretische inleidingen gebaseerd op onderzoek (hoogbegaafdheid in soorten; effectieve docentkenmerken en –houdingen; effectief management …), praktische inleidingen (rol ouders; plusklas of niet; opbouwen van een regionaal netwerk; taakverdeling; hoe word je een begaafdheidsprofielschool, ….), en gesprekken met hoogbegaafde (oud-)leerlingen over effectief onderwijs aan de doelgroep, platformdiscussies PO-VO en VO-WO, trainingen (onderzoekend leren, academische competenties en bijbehorende docentvaardigheden).

16.00 uur Afsluiting

Meer inhoudelijke informatie over het programma volgt begin september. Ook aanmelden is mogelijk vanaf begin september.

Waar

De Werelt

Kosten

€ 95,- per deelnemer, inclusief catering en materiaal. Het project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Daardoor blijven de kosten van deze inspirerende dag beperkt tot € 95,- per deelnemer, inclusief materiaal en catering.

Meer informatie

Neemt u voor meer informatie contact op met CPS Academie, telefoon: [033] 453 43 03, e-mail:academie@cps.nl

Meer lezen over begaafdheidsprofielscholen? Kijk dan op www.begaafdheidsprofielscholen.nl

2001

Deelnemers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties