Agendaoverzicht

Ontwikkelingsvoorsprong 0-4 jaar (h)erkennen

10 oktober 2014
Locatie: De Ruimte
Datum: 19 november 2014
Tijd: 09:00 tot 11:30

Een dreumes die al goed praat
Een peuter die je vragen stelt over het leven
Een baby die heel weinig slaap nodig heeft
Een dreumes die zich heel goed kan concentreren als iets zijn aandacht heeft

Je begrepen voelen en weten dat je gezien en gewaardeerd wordt is een basisbehoefte van de mens die enorm sterk en belangrijk is. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden echter vaak pas op school opgemerkt. Juist in de vroege jaren is het van belang dat talenten en vaardigheden worden gezien en begrepen. Op die manier kan worden voorkomen dat kinderen zich aanpassen aan de groep en talenten verloren gaan of gedragsproblemen ontstaan.

Training voor pedagogisch medewerkers kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal en gastouders

In deze training krijgen pedagogisch medewerkers en gastouders handvatten om jonge kinderen met voorsprong te zien/signaleren en te begeleiden. Het doel van de training is om ieder kind (ook het kind met voorsprong) passend te begeleiden.

Voor meer informatie en aanmelden zie bijgaande flyer

1165
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties