Agendaoverzicht

Knappe Kleuter - Basistraining

18 september 2014
Datum: 19 november 2014 - 26 november 2014
Tijd: 13:30 tot 16:30

Knappe Kleuters is een nieuw signaleringsinstrument, ontwikkeld door de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong. Bij dit instrument worden trainingen verzorgd in diverse delen van het land.

Hoe werkt het?

Knappe Kleuters is een eenvoudig instrument om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vanaf dag 1 te herkennen en het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben en werkt als volgt:

  • Ouders leveren, als belangrijkste bron, informatie in een anamneselijst over de ontwikkeling van hun kind.
  • Bij het intakegesprek met de ouders wordt deze anamneselijst uitgebreid besproken; deze lijst bevat specifieke vragen waarbij de antwoorden kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.
  • Het kind maakt tijdens dit gesprek een zogenaamde ‘menstekening’.
  • Aansluitend aan het gesprek wordt het kind in een spelsituatie geobserveerd.
  • Naar aanleiding van de uitkomsten krijgt een kind met een ontwikkelingsvoorsprong een uitroepteken op zijn dossier.
  • Het kind wordt in de eerste week gevolgd met een aantal opdrachten die de voorsprong bevestigen en in kaart brengen.
  • Het kind wordt vanaf dat moment gevolgd met behulp van specifieke observatieformulieren.

Deze eenvoudige manier van signaleren geeft je ten eerste bij de schoolstart al een direct beeld van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Zo heeft het kind geen kans om zijn talenten te verbergen in de eerste weken van het onderwijs. Ten tweede kun je deze kinderen direct het onderwijs bieden dat zij nodig hebben. Uiteraard hebben zij hier hun hele schoolperiode profijt van en jij, als leerkracht, dus ook!

Trainingen Knappe Kleuters

Om het instrument optimaal te gebruiken, verzorgen wij enkele trainingen bij Knappe Kleuters:

Basistraining
Leerkrachten van verschillende scholen nemen samen deel aan deze training. In deel 1 wordt de theorie over begaafdheid behandeld en in deel 2 bespreken we hoe het instrument Knappe Kleuters in de praktijk werkt. Tijdens de training vindt uitwisseling van ervaring plaats tussen de leerkrachten. Dit draagt bij aan meer herkenning, een dieper begrip van de theorie en meer inzicht in het toepassen. Om deze uitwisseling tot stand te kunnen brengen, is er een minimum aantal van 3 deelnemers; de inschrijving sluit bij 12 deelnemers.

De basistraining vindt o.a. plaats in Amsterdam (locatie onder voorbehoud) op 2 woensdagmiddagen:
19 + 26 november

Aanmelden kan via de website van de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong >>

Meer informatie over de overige trainingen bij Knappe Kleuters >>

1770
Lees meer over: kleuters vroegsignalering
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties