Agendaoverzicht

Post-HBO opleiding 'Specialist begaafdheid en excellentie'

21 augustus 2014
Locatie: ArtEZ Hogeschool
Datum: 1 september 2014
Tijd: 18:30 tot 21:30

Op maandag 1 september start in Enschede de tweejarige post-hbo opleiding 'Specialist begaafdheid & Excellentie'. De opleiding ‘Specialist begaafdheid en excellentie’ onderscheidt zich van andere opleidingen door de maatgerichte benadering, een aanpak die kenmerkend is voor Alice Bekke & partners. De opgeleide specialist is, op het gebied (hoog)begaafdheid, het aanspreekpunt in de organisatie voor leerkrachten en ouders. Hij is in staat zijn expertise te koppelen aan de kennis en vaardigheden van reken- en taalcoördinatoren, gedragsspecialisten enz. Hij werkt niet alleen, maar zoveel mogelijk in samenwerking met anderen. Iedereen in de school heeft immers met deze leerlingen te maken.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten en/of intern begeleiders werkzaam in het primair onderwijs en docenten en/of coördinatoren voortgezet onderwijs. Er is geen specifieke voorkennis over begaafdheid vereist. Wanneer u niet aan een school verbonden bent moet u wel de opdrachten in een passende werkomgeving kunnen uitvoeren. Met alle deelnemers wordt een intake gesprek gevoerd met het doel de opleiding waar mogelijk af te stemmen op de verwachtingen van de deelnemer.

 

Praktijkgericht

De leidinggevende die beleidsmatig verantwoordelijk is wordt nadrukkelijk betrokken bij de implementatie van het aandachtsgebied (hoog)begaafdheid in de organisatie. Wanneer u zich heeft aangemeld volgt dan ook een gesprek met uw leidinggevende. Dan wordt gekeken naar de behoeften van de organisatie en de profilering van de toekomstige specialist. Naast dit gesprek bezoeken we u gedurende de opleiding op de werkplek om de vorderingen rondom de implementatie te bespreken.

Docenten: Alice Bekke, Manon Hulsbeek en Maarten Haalboom

Voor meer informatie zie: http://www.alicebekke-partners.nl/diensten/nascholing/post-hbo-opleiding

2001
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties