Agendaoverzicht

Training Talentbegeleider

13 juni 2014
Datum: 29 september 2014
Tijd: 13:30 tot 17:00

Training Talentbegeleider

 “In 2015 moet 90% van de basisscholen voldoen aan de norm voor cognitief talentvolle leerlingen” (Bestuursakkoord PO-raad en OCW)."

Naast deze stimulering vanuit het Ministerie zien we dat scholen zoeken naar mogelijkheden om passend onderwijs te kunnen bieden aan kinderen die meer aan kunnen. Veel scholen zijn gericht op het Handelingsgericht werken (HGW) en willen tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van cognitief talentvolle leerlingen. Maar wat hebben deze leerlingen nodig om ze te laten leren leren? Hoe kunt u de talenten van deze leerlingen tot bloei laten komen? Wat vraagt dit van u als leerkracht of als intern begeleider?

Edux organiseert een Training Talentbegeleider voor intern begeleiders en leerkrachten primair onderwijs:

Wanneer?       29 september, 28 oktober, 11 december, 19 januari, 26 maart
Hoe laat?        13.30-17.00 uur

Tijdens deze training werkt u aan de volgende competenties:

• Ik heb kennis over ontwikkelingsvoorsprong/ (hoog)begaafdheid van leerlingen in groep 1 t/m 8
• Ik ken en herken de algemene onderwijsbehoeften van de (hoog) begaafde leerling (signaleren)
• Ik heb de onderpresteerders in beeld en kan hen begeleiden om te presteren op het eigen niveau
• Ik kan coachingstechnieken toepassen in de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen
• Ik richt een leeromgeving in en bied leeractiviteiten aan die passen bij de behoeften van (hoog)begaafde leerlingen
• Ik weet hoe ik een school specifiek beleid mbt (hoog)begaafdheid op kan stellen en kan mijn bijdrage hier aan leveren
• Ik zorg voor voldoende contact en afstemming met de thuissituatie, waarin het plezier en welbevinden van de leerling goed gevolgd wordt

Werkwijze
 
In de voorbereiding op de bijeenkomsten wordt via een digitale leeromgeving informatie verstrekt. Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij voorafgaand aan de bijeenkomst deze informatie leest/bekijkt. De tijds-investering van deze voorbereiding hangt af van de voorkennis van de cursist. Iedere cursist is verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Tijdens de bijeenkomst wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk.
 
Inschrijven

 
De kosten per deelnemer zijn € 995,- inclusief toolbox om direct praktisch aan de slag te kunnen. Met iedere bijeenkomst bouwt u uw toolbox verder uit!
Na inschrijving ontvangt u een digitale bevestiging en separaat een factuur. De trainer zal contact  opnemen om een afspraak te maken voor de intake (8 – 19 september). 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Heidi Visser, hvisser@edux.nl , 06 13181783

1639
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties