Agendaoverzicht

Cursus: Coördinator excellent leren en (hoog)begaafdheid

11 april 2014
Locatie: Nader te bepalen
Datum: 3 september 2014
Tijd: 09:00 tot 12:00

Belangstelling voor intelligente en (hoog-)begaafde kinderen krijgt in het onderwijs steeds meer structurele aandacht. Aandacht die het verdient. Dat vraagt om de juiste deskundigheid. Cedin biedt daarom, naast de meer inhoudelijke en uitgebreide leergang 'Specialist excellent leren en (hoog)begaafdheid' de cursus tot Coördinator excellent leren en (hoog)begaafdheid aan. De inhoud van deze cursus is zeer breed en vormt een mooie eerste aanzet/oriëntatie voor het werken met excellentie en hoogbegaafdheid binnen de school.

Inhoud van de cursus

Na het volgen van de zes bijeenkomsten:

 • ken je de actuele stand van zaken op het gebied van excellent leren en (hoog)begaafdheid zowel in theoretische als praktische zin;
 • ben je bekend met de gangbare signaleringsinstrumenten en kunt u deze op school toepassen;
 • ben je op de hoogte van de gangbare theorie van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong;
 • heb je kennis van Levelspel, ken je de kracht en de beperking van deze aanpak;
 • ken je de begrippen compacten van de reguliere leerstof, passend verrijkingsonderwijs, verrijken en verbreden;
 • ben je op de hoogte van Levelwerk en kent de kwaliteiten en beperkingen;
 • kun je excellent leren en (hoog)begaafdheid een plaats geven binnen (het werken aan) handelingsgericht werken;
 • ben je op de hoogte van risico’s die (hoog)begaafde leerlingen lopen, met onderpresteren tot gevolg, maar weet je ook hoe je hun mogelijkheden tot ontwikkeling kunt brengen;
 • ben je in staat om op school een aanzet te geven tot het ontwikkelen van beleid op het terrein van excellent leren en hoogbegaafdheid

Opzet

 • De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten
 • Literatuurstudie
 • Praktijkervaring, opgedaan door opdrachten in de eigen school

Voor wie
De cursus is bedoeld voor directeuren, intern begeleiders en leerkrachten

Investering
De kosten voor de bijeenkomsten bedragen € 650,- inclusief alle materialen.

Data en locatie
De cursus start na de zomervakantie (in het schooljaar 2014-2015). De exacte data en locatie worden bekend gemaakt bij voldoende deelname. Wij streven ernaar om de cursus op een locatie aan te bieden die voor alle deelnemers centraal gelegen is.

4163
Lees meer over: begaafdheidscoordinator cedin
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties